Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne – kto składa wniosek?

18.07.2016
Autor: Piotr

Dzień dobry. Mam już w tej chwili, właśnie ukończyła 18. rok życia, dorosłą córkę ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Córka wymaga stałej lub długotrwałej opieki. Moje pytanie jest następujące: czy to rodzic wnioskuje o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, czy też może pełnoletnia już teraz córka sama na siebie? Dodam, że niepełnosprawność powstała w 16. roku życia, a o świadczenie wnioskuję teraz.

Szanowny Panie,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem przysługującym opiekunowi dziecka z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zatem to opiekun osoby z niepełnosprawnością składa wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas