Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta rodzinna a praca

17.07.2016
Autor: Marta

Witam. Jestem niepełnosprawna od urodzenia, pierwsza grupa. Posiadam rentę rodzinną. Czy mogę podjąć pracę na etat? Ile można dorobić, żeby jej nie stracić?

Szanowna Pani,

Osoba uprawniona do renty rodzinnej może podjąć pracę zarobkową, np. pracę na etat, umowę zlecenie itp. W myśl ustawy o emeryturach i rentach z FUS, obowiązują określone progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub nawet zawieszenie świadczenia.

Jeżeli dochody z tytułu umów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego osoby uprawnionej do renty rodzinnej nie przekraczają więc 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłoszonego przez prezesa GUS, to świadczenie przysługuje w dotychczas pobieranej wysokości.

W przypadku, gdy osiągany przychód przekroczy 130 proc. tego przeciętnego wynagrodzenia, następuje zawieszenie renty.

Natomiast, jeśli przychód przekroczy 70 proc., ale będzie niższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, renta rodzinna ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia ustaloną w przepisach.

Osoba, która podjęła pracę powinna niezwłocznie powiadomić o tym ZUS.

Więcej informacji o zmniejszaniu lub zawieszaniu renty rodzinnej znajdzie Pani na stronie ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas