Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Skarga na pracodawcę – gdzie złożyć?

25.07.2016
Autor: Waldemar

Gdzie mogę złożyć skargę na pracodawcę w związku ze zwrotami za leki, dojazdy, wizyty lekarskie z ZFRON?

Szanowny Panie,

Sprawa nie jest prosta. Zgodnie bowiem z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), w poszczególnych aspektach sprawowania nadzoru nad zakładem pracy chronionej są uprawnione rozmaite instytucje, m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy itp.

W myśl przepisów, pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej jest zobowiązany do utworzenia ZFRON oraz regulaminu jego funkcjonowania.

Jeśli pracodawca nie stosuje się do zapisów zawartych ww. regulaminie, proponujemy złożenie skargi do wojewody, który wydał decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, potwierdzającą spełnianie warunków wymaganych w przepisach.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Kiedy przede wszystkim potrzebujesz pomocy drugiej osoby w codziennym życiu – dla siebie lub członka rodziny?

Biuletyn

Wspierają nas