Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bajpasy a orzeczenie o niepełnosprawności

15.08.2016
Autor: Monika

Czy osoba po bajpasach może starać się o orzeczenie o niepełnosprawności?

Szanowna Pani,

W myśl przepisów, ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, ponieważ przy ustalaniu niepełnosprawności uwzględnia się zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów, np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą), nie musi oznaczać, że osoba zostanie uznana za niepełnosprawną.

W przepisach nie ma także ustalonego wprost katalogu schorzeń i przysługujących im stopni niepełnosprawności, dlatego nie możemy niestety odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Przy orzekaniu niepełnosprawności z powodu choroby układu oddechowego i krążenia m.in. bierze się pod uwagę wrodzone i nabyte wady serca, chorobę niedokrwienną serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi i wiele innych.

Proponujemy złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do miejskiego/powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas