Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przyznanie stopnia niepełnosprawności

14.08.2016
Autor: Henryk

Żona posiada rentę ze względu na stan zdrowia (rak jelita grubego z przerzutami na wątrobę i płuca, rak złośliwy). Jak starać się o niepełnosprawność? Jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

Szanowny Panie,

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych. Każde z ww. orzeczeń wydawane jest na podstawie różnych przepisów i do różnych celów. Pańska Żona ma już orzeczenie do celów rentowych (ZUS). W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie do celów pozarentowych) należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją medyczną w miejskim/powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba, która uzyskała status osoby z niepełnosprawnością może być zaliczona do jednego z trzech stopni:

  • znacznego,
  • umiarkowanego,
  • lekkiego.

Stopień niepełnosprawności może być orzeczony się na czas określony lub na stałe.

Więcej informacji o orzekaniu do celów pozarentowych uzyska Pan w miejskim/powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności oraz naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas