Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę odliczyć tzw. ulgę rehabilitacyjną i co dokładnie?

09.09.2016
Autor: Tomasz

Witam. Chciałbym się dowiedzieć, czy w PIT rocznym w uldze rehabilitacyjnej mogę odliczyć sobie kwotę 2280 zł za używanie samochodu za dojazd co miesiąc do poradni neurologicznej w związku z chorobą stwardnienia rozsianego, które zdiagnozowano przed ukończeniem 18. roku życia, a teraz mam 30 lat? Czy muszę zbierać paragony czy faktury VAT do rozliczenia z US? Posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany i dostaję zasiłek pielęgnacyjny. Z czego mogę skorzystać w związku z moją chorobą?

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku od osób fizycznych, w ramach ulgi rehabilitacyjnej można m.in. odliczyć: używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

W przypadku wydatków, związanych z używaniem samochodu, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest wymagane, aby Pan zbierał faktury za paliwo, trzeba jednak załatwić i zachować dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Powstaje jednak pytanie, czy Pański Urząd Skarbowy uzna, iż co miesięczna wizyta u neurologa mieści się w pojęciu niezbędnego zabiegu leczniczo-rehabilitacyjnego, a to wymagałoby już Pańskiej konsultacji z Urzędem Skarbowym.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas