Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością lekką

23.09.2016
Autor: Anna

Witam, prowadzę Transport Ciężarowy. Chciałabym zatrudnić pana jako kierowcę, który przez dwa lata był na rencie chorobowej z powodu choroby biodra. Pan ten ma orzeczenie o niepełnosprawności lekkiej. Moje pytanie brzmi, czy mogę takiego pana zatrudnić i czy mam jakiekolwiek ulgi z tytułu zatrudnienia osoby z taką niepełnosprawnością?

Szanowna Pani,

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zabrania podejmowania zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością, zarówno w zakładzie pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy. Ustawa określa jednak warunki zatrudnienia, dostosowanie stanowiska pracy względem stopnia niepełnosprawności, uprawnienia pracownika z niepełnosprawnością oraz możliwości, z jakich może skorzystać pracodawca zatrudniając pracownika.

Proszę jednak pamiętać, że ostatecznie pozwolenie na wykonywanie pracy przez kandydata na wskazanym przez Panią stanowisku pracy wydaje lekarz medycyny pracy.

Pozwolenie na pracę jest określane na podstawie wytycznych stanowiska pracy, badań medycznych przyszłego pracownika, badania właściwego, brane jest również pod uwagę orzeczenie o niepełnosprawności i stan zdrowia przyszłego pracownika na daną chwilę.

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Zarówno pracodawca mający status Zakładu Pracy Chronionej, jak i z otwartego rynku pracy.

Aby móc otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, należy spełnić określone warunki, między innymi pracownik powinien najpierw zostać ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Jaki pracodawca otrzyma dofinansowanie?

 • Pracodawca zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 • Pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości, co najmniej 6%, zatrudnienie powinno opierać się tylko i wyłącznie na umowie o pracę.
 • Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej.

Pracownik niepełnosprawny powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę!

Jaka jest wysokość dofinansowania?

 • 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Zagadnienie tematu jest bardzo rozległe, dlatego zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronie dysponenta środków – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W tym celu należy wejść w zakładkę Obsługa dofinansowań i refundacji, w panelu znajdzie Pani wszelkie potrzebne informacje na temat:

 • dofinansowań do wynagrodzeń pracowników,
 • refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • aplikacje SODiR,
 • pytania i odpowiedzi w zakresie technicznej obsługi SODiR,
 • akty prawne dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
 • formularze.

Zachęcam również Panią do zapoznania się z ciekawą publikacją ZUS dotyczącą różnych zagadnień w zakresie niepełnosprawności m.in. dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, refundacji składek ZUS, ale również, orzecznictwa, renty, i innych uprawnień i świadczeń (plik PDF, 337 KB).


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póz. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. 2015 poz. 1886)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas