sobota, 25 października 2014 r.
Prawo
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Prawo >> Świadczenia rodzinne >> Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych? 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne
Autor: Anna Puszkarska, radca prawny, Fot.: www.sxc.hu

Świadczenie pielęgnacyjne może być przyznane także np. dziadkom lub rodzeństwu osoby niepełnosprawnej, na których ciąży w stosunku do niej obowiązek alimentacyjny.

Dziadek i wnuczek. Fot.: www.sxc.huZgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia br., świadczenie pielęgnacyjne - z tytułu rezygnacji z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej - przysługuje obecnie:
• osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny oraz
• opiekunowi faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
w przypadku, gdy wskazana wyżej osoba nie podejmuje albo rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki:
• nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) albo
• osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie z tymi regulacjami świadczenie pielęgnacyjne może być więc przyznane nie tylko rodzicom dziecka z niepełnosprawnością (bez względu na jego wiek), ale także innym krewnym osoby z niepełnosprawnością – pod warunkiem, że ciąży na nich obowiązek alimentacyjny.

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (czyli obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej (a więc dziadków, rodziców, dzieci, wnuki) osoby uprawnionej oraz jej rodzeństwo.
Obowiązek alimentacyjny obciąża osoby, które pochodzą od osoby uprawnionej, a więc jej dzieci, wnuki (czyli tzw. zstępnych) przed osobami, od których pochodzi osoba uprawniona, a więc jej rodzicami, dziadkami (czyli tzw. wstępnymi). Obowiązek alimentacyjny obciąża wstępnych (rodziców, dziadków) przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych, to obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem przed dalszymi (np. rodziców przed dziadkami, a dzieci przed wnukami). Krewnych w tym samym stopniu (np. dwoje dzieci) obowiązek alimentacyjny obciąża w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami). Poza tym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Przez niedostatek należy rozumieć sytuację, w której dana osoba nie może - własnymi siłami - zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w zakresie utrzymania, a więc: mieszkania, wyżywienia, odzieży, leków itd. Przez „usprawiedliwione potrzeby” należy rozumieć jednak nie tylko potrzeby elementarne, niezbędne do zapewnienia minimum egzystencji, gdyż chodzi tu o stworzenie normalnych warunków odpowiadających np. wiekowi i stanowi zdrowia danej osoby.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności (np. dziadków, rodzeństwa) powstaje dopiero w sytuacji gdy:
• nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo
• ta osoba nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub
• uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe albo połączone z nadmiernymi trudnościami.

 

... ciąg dalszy na następnej stronie. Strony: 1, 2, 3
Data opublikowania dokumentu: 2009-01-19, 12.59

Skomentuj na forum Wydrukuj

Komentarze

co to pomoże....

Można pisać kolejne komentarze,tylko po co ?Nigdzie nie widać odpowied...

siostra
02:48 11.11.2012
Rodzic niepełnosprawny i świadczenie na dzieci niepełnosprawne

Witam!Mam pytanie:czy osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym moż...

Luśka
16:50 27.06.2012
swiadczenie pielegnacyjne

czy osoba obca moze starac sie o swiadczenie pielegnacyjna na osobe ni...

annia
17:21 13.02.2012
witam

mam dwójkę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawność i na jedno z nich ...

kondracka
18:15 07.02.2010
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie i opiekun prawny

Jestem opiekunem prawnym dorosłego brata całkowicie ubezwłasnowolnione...

ewa
12:04 20.01.2010
Świadczenie pielęgnacyjne a ubezpieczenie w KRUS

Wspólnie z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne (wspólnota majątkowa), j...

Romek
21:07 26.11.2009
Dofinansowanie - Komputer

Dowiedzialem sie dzis w MOPS - sie Wydzial Rechabilitacji ,ze w tym ro...

aniol
12:40 17.11.2009
Świadczenie pielęgnacyjne

Pytanie; czy żona ma możliwość otrzymać świadczenie za pielęgnacje męż...

Nemo45
12:45 14.09.2009
POLSKI RZĄD RATYFIKOWAŁ PRAWA PACJETA I CZŁOWIEKA

UNI ZALEŻY OD KRAJU DODATEK PIELEGNACJNY WYNOSI 550-1350ERO UNAS DODAT...

inwalida ...
19:30 30.03.2009
świadczenie pielęgnacyjne

rezygnacja z zatrudnienia, tj. podjęcia pracy zawodowej, prowadz.dział...

meduza
19:01 26.03.2009
DLACZEGO MOPS

DLACZEGO MOPS PŁACI ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 153 ZŁ A ZUS WYPŁACA OK.173 ...

POKRZYWDZO...
14:29 10.03.2009
Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji