Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta Parkingowa 2020

30.06.2014
Autor: Oprac. Beata Rędziak

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”. Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę. Sprawdź, jak możesz ją uzyskać.

AKTUALIZACJA: 14.05.2020


Szukasz odpowiedzi na pytania socjalno-prawne dotyczące niepełnosprawności? Zadaj pytanie naszym doradcom i prawnikom w zakładce „Zapytaj doradcę”!


Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obowiązujące wcześniej karty parkingowe straciły ważność 30 czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020),
 • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020).

Natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, niezależnie od kodu w orzeczeniu, nie otrzymują już karty parkingowej.

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.


Przeczytaj nasz poradnik, w którym tłumaczymy, kto i w jaki sposób może starać się o nową kartę parkingową.


Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Przeczytaj więcej o kartach parkingowych dla placówek.

Gdzie można wyrobić kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

UWAGA! Osoby, które po 1 lipca 2014 r. muszą uzyskać nowe orzeczenie ze wskazaniem do uzyskania karty parkingowej – najpierw muszą stanąć na komisji orzekającej, a dopiero potem, w razie uzyskania uprawnienia do otrzymania karty, uiścić opłatę za jej wyrobienie.

Co daje karta parkingowa?

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

znak zakazu ruchu w obu kierunkachZnak zakazu wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowychZnak zakazu wjazdu motocykli

Znak zakazu wjazdu motorowerówZnak zakazu postojuZnak zakazu postoju w dni nieparzyste

Znak zakazu postoju w dni parzyste Znak strefy ograniczonego postoju

Wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Awers:

Awers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na datę ważności, numer i organ wydający, a także symbol osoby na wózku. Po prawej: napis

Rewers:

Rewers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, zdjęcie oraz podpis. Po prawej: pouczenie


Przeczytaj więcej o nowych przepisach o kartach parkingowych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Karta parkingowa
  Teresa
  06.07.2021, 15:14
  Posiadam karę parkingową,chodzę o kuli,mam trudności z poruszaniem się,symbol 05-R (rzs)jest to choroba bardzo bolesna .stopień umiarkowany.Mieszkam w gminie Kołbaskowo,ale płacę podtki w Szczecinie II urząd skarbowy,W Szczecinie mam lekarzy,rehabilitację .Do tej pory otrzymywałam bilet parkingowy w strefie płatnego parkowania za 10 zł na 12 miesięcy.Trudno mi zrozumieć dla czego w tym roku nie mogę otrzymać takiego biletu
  odpowiedz na komentarz
 • Uprawnienie do parkowania na kopercie
  Nina
  20.06.2021, 19:23
  Witam mam kartę z tytułu N10, ale nie mam samochodu... czy moj kierowca może ze mną z niej korzystać? Tzn. Parkować na kopercie czekając na mnie itp?
  odpowiedz na komentarz
 • Zapytanie
  Barbara Stokłosa
  15.12.2020, 17:20
  Kończy mi się ważność karty jak i gdzie mogę przedłużyć jej ważność
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa
  Ewa
  10.12.2020, 18:47
  Czy osoba całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystenci z orzeczeniem ZUS musi stanąć na komisji PCPR aby ona wydała swoje orzeczenie do karty parkingowej
  odpowiedz na komentarz
 • Termin orzeczenia a karta parkingowa
  L. Lechowski
  04.12.2020, 10:55
  Czy posiadacz orzeczenia o niepełnosprawności umiarkowanej na stałe o symbolu 07-S ale wydana przed 1.04.2020 r. (nawet kilka dni) nie jest uprawniony do otrzymania karty parkingowej, ponieważ złożył podanie za wcześnie.
  odpowiedz na komentarz
 • opłata za kartę parkingową
  irena wróblewska
  04.12.2020, 08:34
  na jaki nr konta moge opłacić karte parkingowa w krakowie
  odpowiedz na komentarz
 • Ten sam lekarz i dwie inne decyzje ?? choroba postępuje !! O co Ka-Man ??
  Kris
  01.11.2020, 18:54
  Jestem chory na ZZSK choroba reumatologiczna całkowicie nie wyleczalna W 2016 dostałem decyzje 05-R oraz 10-N . Orzeczenie na 4 lata plus przynano mi Karte parkingową ...Teraz czekałem na orzeczenie bo tamto wygasło i niespodzianka dostałem na 2 lata !! O5-R bez 10-N ?? Oraz zabrano mi Karte ...co jest śmieszne że pod obiema tymi decyzjami podbija się ten sam lekarz....może mi ktoś to wytłumaczyć ??? facet mnie uzdrowił ?? właśnie napisałem odwołanie ..
  odpowiedz na komentarz
 • parkowanie w strafie zamieszkania
  Adam
  13.10.2020, 16:11
  mając kartę zatrzymałem się strefie zamieszkania po czym dostałem wezwanie a w konsekwencji mandat 100 zł i punkty karne że naruszyłem przepisy drogowe Art. 49. o ruchu drog. ust2 pkt 4 "Zakazy dotyczące zatrzymywania i postoju pojazdu w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu - 4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu; " . czy posiadając kartę mogę nie stosować sie do powyższego zakazu. Nie ukrywam że jestem zaskoczony reakcją Straży Miejskiej
  odpowiedz na komentarz
 • Karta
  Ania
  03.09.2020, 19:30
  Mam orzeczony umiarkowany stopień o symbolu 05R jednak bez prawa do karty parkingowej. Na skutek wypadku moje możliwości poruszania sie uległy znacznemu pogorszeniu. Jak mogę ubiegać sie o kartę bez zmiany stopnia niepełnosprawności?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy mając kartę parkingową, powinniśmy zawsze stawiać samochód na kopercie? Czy wobec wolnego miejsca właściciel samochodu powinien samochód postawić na tym miejscu? Czy nie jest to blokowanie samochodowi, którego osoba nie posiada karty parkingowej?
  z. Marago
  02.08.2020, 17:05
  Gdzie lepiej parkować samochód, którego właściciel posiada kartę parkingową.
  odpowiedz na komentarz
 • Karta
  Marek
  12.03.2020, 16:37
  Bardzo często widzę ze młodzi ludzie po zaparkowaniu na kopercie wykładają karty osób niepełnospranych ( może to babci itd ) Nikt nie kontroluje miejsc ....To jest nadużycie !
  odpowiedz na komentarz
 • Nowa karta parkingowa
  Pagra
  30.09.2019, 20:39
  Mężowi kończy się termin ważności karty.W miejscu wydawania dowiedziałam się,że o nową może wystąpić najwcześniej na drugi dzień po utracie ważności starej.Oczywiście nie wydają od ręki,a więc nawet do urzędu nie będzie mógł podjechać samochodem i stanąć na miejscu dla niepełnosprawnych. Podobno jest to zgodne z ustawą.Czy faktycznie?
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa a dzierżawa terenu
  Andrzej
  23.08.2019, 12:20
  Dzień dobry . Mam pytanie jeżeli wspólnota mieszkaniowa wydzierżawiła odpłatnie teren obok bloku pod miejsca parkingowe dla mieszkańców tylko tej wspólnoty oznaczone znakami . Czy osoba mieszkająca w innej ulicy posiadająca kartę parkingową może u nas parkować samochód za darmo skoro my płacimy dzierżawę do gminy.
  odpowiedz na komentarz
 • Zakaz ruchu
  adobe
  08.06.2019, 09:14
  Przed blokiem stoi znak zakaz ruchu B3 Został postawiony przez administratora osiedla po to żeby karetki pogotowia mogły dojechać jak najbliżej klatki schodowej. Za znakiem parkuje samochód inwalidy który blokuje dojazd. Jemu wolno parkować zgodnie z karta inwalidy. To jak to jest jego samochód jest zaparkowany prawidłowo. Gdybym to ja zaparkował swoje auto to była by straszna awantura. Uważam że za tymi znakami parkowanie powinno obowiązywać wszystkich. Powinna być wymalowana koperta ale to nie jest miejsce parkingowe
  odpowiedz na komentarz
 • Józef Mroczek
  Józef
  28.03.2019, 08:32
  Wszystko dla niepełnosprawnych. CHA -CHA - CHA . A ja mam pytanie i podaję mały szczegół. Jestem inwalidą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na Komisji lekarz orzecznik uznał // ponieważ ja pochodzę z Krakowa i on ma bardzo niedobrą żonę Krakuskę oraz to , że pracował w Ministerstwie Zdrowia i go zwolnili jak Krakusy przyszły do władzy w Warszawie - nie może przyznać mi stopnia znacznego niepełnosprawności , który miałem od 10 lat - argumentując cyt " bo nie lubię Krakusów" // że nadaje mi stopień niepełnosprawności umiarkowany ale wszelkie prawa do uzyskania karty parkingowej mi się należą. Odwołałem się do Zespołu Wojewódzkiego - i wystąpiłem o kartę parkingową a tu niespodzianka . Mimo ,że odwołanie dotyczy stopnia niepełnosprawności kartę nie dostanę bo ich postanowienie musi się uprawomocnić. Podana informacja jest taka cyt" trzeba się było nie odwoływać do wyższej instancji " - ale pech co ??. I tak mijają miesiące czyli od 01.02.2018 r do sierpnia 2018r gdzie jestem po takim czasie wezwany do lekarza Komisji Wojewódzkiej / nadmieniam że mam schorzenia ortopedyczne / oczywiście wcześniej telefonicznie otrzymuję informację , że na razie nie mają specjalisty ortopedy. W sierpniu bada mnie Komisja Lekarska z odwołania w składzie jeden lekarz / miła Pani/ gastrolog. Oczywiście ręka rękę myje i Pani dr. uznaje na podstawie swojej wiedzy i bez żadnego badania , że już wszystko wie i decyzje otrzymam do domu. Po parunastu dniach mam decyzję podtrzymującą poprzednią decyzję. Karty parkingowej dalej nie mogę uzyskać ponieważ decyzja jest jeszcze nie prawomocna. Zaznaczam , że w tej decyzji też jest napisane że karta parkingowa mi się należy. Ale przecież ja odwołuję się do stopnia niepełnosprawności a nie decyzji o wydanie karty. Trudno odwołuję się do Sądu i w połowie marca 2019 roku czyli po okresie 13 miesięcy Sąd na podstawie badań biegłego rzeczoznawcy i Biegłego neurologa stwierdza że należy mi się znaczny stopień niepełnosprawności - do wyroku nikt nie wniósł zażalenia jest prawomocny. Tak więc dzwonię do Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny i opowiadam o wszystkim i otrzymuję informację cyt" proszę złożyć odpowiednie dokumenty i czekać na odpowiedź " . Jako zainteresowany najważniejszym czyli kiedy otrzymam kartę parkingową - termin wydania , otrzymuję informację cyt " normalnie to 14 dni w pana przypadku ponieważ pan odwoływał się do Sądu trudno powiedzieć musimy dokonać analizy dokumentów i poinformujemy pana o terminie wydania". Moi drodzy wszystko to jest jedna wielka kupa gno …..a nic warte jest zdrowie i potrzeba inwalidy osoby niepełnosprawnej. Wiem , że jesteśmy grupą wyrzutków społecznych ale jak trudno przebić się uzyskując podstawowe swoje prawo w pomocy. Karta nie jest dla Urzędnika czymś co blokuje jego rozwój ale nam niepełnosprawnym brak tej karty odbiera prawo do normalności i do egzystencji. Obecnie złożę wszystkie dokumenty i zobaczę jak i co dalej z moim i Waszym problemem gdzie nie domagamy się pieniędzy ale szacunku. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany dokładnymi faktami i opisem to służę wszystkimi szczegółami. Pozdrawiam wszystkich a szczególnie URZĘDASÓW iżyczę Wam abyście nigdy nie potrzebowali karty parkingowej. Pozdrawiam, mój tel. 697-706-803
  odpowiedz na komentarz
 • wjazd na Kazimierz w Krakowie
  Joanna OYRZANOWSKA
  11.03.2019, 17:35
  czy z kartą parkingową inwalidy mogę wjechać do dzielnicy Kazimierz w Krakowie?
  odpowiedz na komentarz
 • Śnie i usuwanie go
  elusia
  06.02.2019, 02:02
  A ja mam pytanie na czasie-korzystam z koperty,autko stoi w śniegu i...kto powinien usuwać śnieg z parkingu osoby niepełnosprawnej.Chciałam odśnieżyć auto ale zaplątałam się w śniegu i upadłam.Śnieg po kolana.Jutro mam termin wizyty lekarskiej i jeśli będzie mróz trzymać nie dojdę do auta.
  odpowiedz na komentarz
 • karta dla niepelnosprawnych
  rafi78
  21.01.2019, 20:19
  mam pytanie posiadam karte dla osoby niepelnosprawnej wydana jest na corke moje pytanie brzmi czy moge zaparkowac z corka lub synem oboje sa niepelnopsrawni na kopercie i auto bedzie stalo np do dnia nastempnego jak to Panstwo widzicie
  odpowiedz na komentarz
 • pas KMK
  Marek
  21.01.2019, 10:56
  czy mozna poruszac sie po pasie oznaczonym KMK ? majac karte inwalidy ?
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa dla inwalidów
  Różański Tomasz
  23.11.2018, 19:55
  paradoks przyjechałem do ośrodka rehabilitacyjnego w Zgorzelcu jest tam 5 miejsc z kopertą reszta bez te z kopertą były zajęte więc zaparkowałem obok wystawiłem za szybą kartę p . jak wróciłem miałem już mandat za to że nie zapłaciłem parkometru pojechałem wyjaśnić sprawę i panie stwierdziły że miałem obowiązek poszukać parkometru i zapłacić
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa otrzymana w Kanadzie
  Mieczyslaw Kolosowski
  09.11.2018, 20:21
  Czy honorowana jest kanadyjska karta parkingowa tej osoby, ktora przebywa w Polsce.
  odpowiedz na komentarz
 • Dlaczego?
  Roman
  12.10.2018, 12:57
  Dlaczego nie otrzymałem karty parkingowej mimo, ze mam niepełnosprawnośc ze znacznym stopniem?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy jest możliwośc uzyskania karty?
  Sandra
  28.06.2018, 21:45
  Witam Mam orzeczenie od 5 lat z kodem O5-R.Ale nie miałam w tedy prawa jazdy jak dostałam orzeczenie na stałem czy jest możliwość dostania teraz tej karty.W orzeczeniu zostało napisane ze nie obejmuje mnie to.
  odpowiedz na komentarz
 • parkowanie na chodniku
  Anna Wroczynska
  05.06.2018, 16:22
  Mam karte parkingowa i zatrzymalam sie na chodniku (nie bylo zadnego znaku) niedaleko bankomatu. Nie bylo pieszych, zadnego ruchu na waskiej ulicy. Zobaczyl to zastepca komendanta i w sposob pokazujacy wladze, kazal mi przestawic auto. W poblizu nie bylo wolnego parkingu a ja z chorym kregoslupem (mialam operacje), bardzo zmeczona upalem, musialam wybrac pieniadze, co zajelo mi ok.5 min. Po powrocie czekal na mnie policjant i zaprosil mnie na komende. Zadecydowal, ze mam zaplacic mandat 100 zl I 1 punkt kary. Jestem emerytka, mam prawo jazdy od 1975 roku i zadnego mandatu, zadnego wypadku. Czy moj przypadek jest az tak razacy, ze nalezy mi sie jakakolwiek kara?
  odpowiedz na komentarz
 • Dlaczego?
  M
  12.05.2018, 18:12
  Jak mam wysiąść z samochodu na osiedlu przy bloku jak jest zakaz zatrzymywania i co istotne przy ulicy dojezdzajacej na parking ślepa a wykazie znaków niema zakazu zatrzymania druga sprawa wykorzystywanie karty na osoby nie posiadający prawo jazdy cwaniacy wykorzystują uprawnienie babci dziadka nie wykonując przewozu dla osób nie będący kierowcą karta w innym kolorze np zielonym a i większe zainteresowaniem straży miejskiej na cwaniactwo
  odpowiedz na komentarz
 • Opiekun inwalidy
  Sylwester Ślesiński
  09.05.2018, 10:39
  Czy opiekun inwalidy, może parkować na "kopertach" kiedy jeździ załatwiać jego sprawy ale bez podopiecznego?
  odpowiedz na komentarz
 • WITAM
  ZMARTWIONY
  08.05.2018, 22:30
  JESTEM PO KOMISJI PRZYZNALI MI STOPIEŃ UMIARKOWANY NA STAŁE ... Z SYMBOLAMI 02-P , 05-R , 09-M W PUNKCIE 9 ....MAM ... NIE SPEŁNIA . CZYLI NIE PRZYZNAŁ MI LEKARZ KARTY PARKINGOWEJ TO PO CO SYMBOL 05-R ??? MIAŁEM STOPIEŃ ZNACZNY TERAZ ZNIÓSŁ......W ORZECZENIU JEDNO PRZECZY DRUGIEMU .... LECZĘ DWA NOWOTWORY , CZEKA MNIE OPERACJA WSTAWIENIA ENDOPROTEZ .. ...CHORY KRĘGOSŁUP ....ZAWAŁ ...OPERACJA GUZA PRZYSADKI ....BRAK WORECZKA ŻÓŁCIOWEGO .....PRZEPUKLINA PACHWINOWA DO OPERACJI....DWIE OPERACJE TARCZYCY I PRZYTARCZYC ITD...CZY KTOŚ MI MOŻE NAPISAĆ CZY MAM PRAWO SIĘ ODWOŁAĆ ???? CO O TYM MYŚLICIE ??? POZDRAWIAM DZIĘKUJĘ
  odpowiedz na komentarz
 • B-3a
  mm
  12.03.2018, 16:43
  Brak znaku B-3a zakaz wjazdu autobusów
  odpowiedz na komentarz
 • do plujących jadem
  pr
  26.02.2018, 10:24
  nie rozumiem waszych postów "widziałem ON, że dziarskim krokiem idzie do samochodu" i co to ma za znaczenie? a widział ktoś jego dokumentacje medyczną?skąd wiecie co jej jest?, Wy faktycznie widzicie ON jak dziarskim krokiem idzie np 30 razy na rok.... a widzieliście jak pozostałe 335 dni w roku nie potrafi wstać z łóżka? Sypiacie z taką osobą? żyjecie? Czy tylko z okien patrzycie i oceniacie? Po co te całe komisje lekarskie skoro taki cieć z parapetu naocznie widząc dziarski krok dzwoni na policje? Dlaczego nie akceptujecie prawa, skoro ktoś dostał tzn że ma jakiś uszczerbek na zdrowiu. Skoro Przepis ten dotyczy również: kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się, czy pracowników placówek zajmujących się opieką... To co wszyscy maja udawać że cierpią? kuśtykając do samochodu? Takie jest prawo, a oni mają do tego prawo.... A to że prawo jest dziurawe to potem jest wykorzystywane przez osoby z kręgu a nie przez same ON
  odpowiedz na komentarz
 • wymiary koperty
  6zbi
  10.02.2018, 11:17
  podaj wymiary koperty
  odpowiedz na komentarz
 • Kiedy skończy się udawanie dla niektórych
  Przechodzień
  20.12.2017, 12:03
  Liczę że w końcu może i Policja z automatu zacznie sprawdzać tych co posługują się kartami nie na ich nazwisko czy tez wydana z drugiego końca Polski a co bardziej bezczelni nieważnymi , wydanymi z przed 2014r Może ujednolicić wzór karty dosłownie i opublikować łącznie z danymi na jednej tylko ze stron Pisze to bo mnie nosi jak widuję np. pod marketami cwaniaków parkujących np. kobieta ok 38 - 42 lata auto coupe buty szpile ok 10 cm jak nie wyższe i karta wydana w 2013r na bezterminowo i wbija po perfumy . A ludzie nawet z widocznym kalectwem nie mają jak zaparkować bo tak p. " inwalidka chyba umysłowa " zajęła trzy miejsca parkingowe . Jestem frajerem bo mam zasady jak to się teraz mówi ale bezczelności i chamstwa nie cierpię pozdrawiam i liczę na eliminację patologii
  odpowiedz na komentarz
 • Padaczka
  Mariola Konecka
  22.11.2017, 19:56
  Niech ktoś czy w tym kraju mogę dostać kartę parkingową na córkę 23 lata chorą na padaczkę
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawny z Ostrowa
  włodek
  22.11.2017, 10:36
  Jola, to nic. Ja mieszkam w Ostrowie wielkopolskim w strefie płatnego parkowania.Mam uprawnienia osoby niepełnosprawnej wraz z żoną. Posiadamy oboje karty dla osób niepełnosprawnych. Ponadto mamy wykupiony identyfikator dla osób niepełnosprawnych. Okazuje się,że nie mogę parkować na kopercie, bo mam wykupiony identyfikator mimo posiadanych wszystkich uprawnień do parkowania. I bądź tu mądrym.
  odpowiedz na komentarz
 • Astma, ciężka obturacja oddechowa
  Czy chory z takim schorzeniem może otrzymać kartę parkingową?
  29.10.2017, 21:46
  Czy chory na astmę i POChP, może otrzymać kartę parkingową. Mam trudności w poruszaniu się ze względu na szybkie zmęczenie przy wysiłku. Zimno i gorące lato, to duże wyzwanie. Samochód jest dużym ułatwieniem, szczególnie przy zakupach żywności. Zapalenie oskrzeli przy ciężkiej obturacji (wynik spirometrii) to gwarantowany szpital.
  odpowiedz na komentarz
 • co raz uboższe karty parkingowe
  Jola z Gniezna
  24.10.2017, 19:14
  Proszę niech ktoś podpowie jak się mają uprawnienie wynikające z Karty Parkingowej dotyczącej np. znaku B-39 (strefa ograniczonego postoju) bo ja zaobserwowałem( w mieście +_ 90 tyś) że w/w strefa sukcesywnie została zastąpiona znakiem "Płatne Parkowanie" i tu moje pytanie : czy karta parkingowa ma być pomocą dla niepełnosprawnych, czy mydleniem oczu!! bo jak wygląda na kopertach to każdy kierowca niepełnosprawny wie.Parkują nadal osoby które po wyjściu z pojazdu, walą kopytami jak młode wojsko!!! Ale nie tylko ich bezczelność należy krytykować, przede wszystkim LEKARZY ORZECZNIKÓW,którzy mają w d---e niepełnosprawnych i wydają uprawnienia do Karty kolesiom lub nie wykluczone opłaconym klientom. Tutaj należy tylko pochwalić takie miasta jak Białystok,Olsztyn,Częstochowa,Katowice,Zielona Góra i Świnoujście, których lokalne władze w należyty sposób honorują Karty Parkingowe osób niepełnosprawnych i zezwalają na parkowanie w całej strefie płatnego parkowania.(o ile w między czasie nie nastąpiły zmiany) Dzięki im za to!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Miejsce parkingowe..
  Prospeo
  24.10.2017, 13:07
  Wnioskowałem o wyznaczenie potrzebnego miejsca z tym, że miejsce to jest zbyt ciasne i nie gwarantuje otworzenia drzwi.... samochody często może i nawet po złości parkują tuż przy samych drzwiach co uniemożliwia nawet podejście a o otwieraniu to można pomarzyć? Rozumiem, że jedynym sposobem wtedy jest wsiadanie przez... bagażnik? Służby nic sobie z tego nie robią.
  odpowiedz na komentarz
 • Relacja do karty n plus
  Józef Sobczyński
  20.10.2017, 13:59
  Posiadam kartę parkingową, ale ostatnio pobrano ode w Warszawie mnie opłatę twierdząc, że na płatnych parkingach honorowana jest jedynie karta "N+". Jak to się ma do przepisów o karcie parkingowej? Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach ZDM, karta "N+" jest wydawana "kierującym osobom niepełnosprawnym posiadającym kartę parkingową", przy czym ważne jest tutaj określenie "kierującym", co wypacza sens karty parkingowej, jako że "N+" nie przysługuje osobom, które mają kartę parkingową ale osobiście nie kierują pojazdem!
  odpowiedz na komentarz
 • dotyczy karty parkingowej
  i.s
  12.10.2017, 18:57
  Czy karta praysługuje osobie, która ma chore dziecko (chore oczy), ale dziecko jest sprawne fizycznie.
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa
  Endzi
  11.10.2017, 18:42
  Śledząc zmiany przepisów wiadomo,że osoba o umierkowanym stopniu o wskazanych symbolach,znacznych ograniczeniach w poruszaniu się ora orzeczeniu wydanym na stałe,powinna otrzymać kartę na 5 lat.Dlaczego zatem będąc taką osobą otrzymałam kartę na okres 2 lat?A orzeczenie ze stałego stało się czasowe?Dzieje się źle,miejsca są wolne a nam odbiera się uprawnienia,temu miały służyć zmiany?
  odpowiedz na komentarz
 • Nikt inny nie może otrzymać karty?
  Emi
  23.09.2017, 16:09
  Jestem osobą z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby płuc (czyli nie mam tych znaczków, które uprawniają do posiadania karty). Przejście każdych kilku metrów to dla mnie jak maraton, a jak dobrze wie każdy kierowca, parkowanie w mieście to wyczyn i rzadko udaje się zaparkować blisko miejsca docelowego. Stąd moje pytanie - czy osoby nie wymienione tam wyżej nie mają żadnej możliwości na przyznanie takiej karty?
  odpowiedz na komentarz
 • Wyłączony parking z innego kraju
  Yrij
  18.09.2017, 17:43
  Jestem niepełnosprawny, ale mieszkam w innym kraju. W moim kraju takie karty nie są wydawane. Wyjeżdżam do Polski. Jak radzić sobie z parkowaniem? Mam samochód z odznaką i certyfikatem wydanym w moim kraju, w którym została utworzona grupa osób niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • Parking dla osób niepełnosprawnych
  Yrij
  18.09.2017, 17:37
  Jestem niepełnosprawny, ale mieszkam w innym kraju. W moim kraju takie karty nie są wydawane. Planuję podróżować samochodem w Polsce. Jak radzić sobie z parkowaniem? Mam samochód z odznaką i certyfikat wydany w moim kraju z przypisaniem grupy osób niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • ile kart na jedno orzeczenie??
  mieszkaniec
  13.09.2017, 14:49
  Jak wygląda wydawanie kart ? jest to jedna karta na orzeczenie czy można kilka wyrobić i jak zweryfikować ponieważ u mnie na osiedlu od niedawna pewna rodzina ma trzy karty w trzech samochodach , Pani chyba pielęgniarka środowiskowa ,Pan możliwe że były policjant i syn na taxi . Parkują na wolnych miejscach a ostatni z rodziny stawia na kopertę jet to trochę słabe wobec innych
  odpowiedz na komentarz
 • Przejściowa karta parkingowa
  Ogaruus
  12.09.2017, 12:44
  Czy istnieje coś takiego jak przejściowa karta parkingowa? 31.08.2017 skończyło mi się orzeczenie o niepełnosprawności oraz karta parkingowa. Jestem w trakcie przedłużania orzeczenia, ale musiałam donieść dodatkowe dokumenty i proces orzekania się wydłużył, a ja zostałam bez ważnej karty parkingowej której bardzo potrzebuję.
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie
  Tomasz
  01.09.2017, 20:37
  Czy może okazywać i parkować na takim miejscu osoba zdrowa okazująca się uw karta bo ma chorą małżonkę i wykorzystująca fakt iż ma lekarza w rodzinie i nie posiadająca wcześniej takowej.
  odpowiedz na komentarz
 • Znak B-36
  Ojciec niepełnosprawnego dziecka
  22.08.2017, 17:12
  Według mnie dużym błędem jest brak możliwości niestosowania się do znaku B-36 zakazu zatrzymywania się. Wydaje się tutaj brak logiki jeśli można niestosować się do znaku zakazu postoju gdzie następuje długotrwałe zajęcie określonego miejsca na jezdni przez pojazd a do tego drugiego, gdzie tylko chwilowo następuje zatrzymanie pojazdu to nie. Jest bardzo wiele sytuacji w których właśnie jest konieczne zatrzymanie się w miejscu ograniczonym tym znakiem aby wysadzić na przykład osobę niepełnoisprawną i czasami nie ma innej możliwości jak złamanie takiego zakazu. Prawodawca w tej materii powinien się zastanowić nad uwzględneniem poprawki i uwzględnieniem znaku BN-36 w uprawnieniach posiadaczy karty parkingowej.
  odpowiedz na komentarz
 • Pytanie do zazdrosnikow.
  R.K
  06.07.2017, 13:21
  Jestem matką dziecka niepełnosprawnego od urodzenia. Ja jestem w pełni sprawna i jestem posiadaczką karty parkingowej. Przed moim blokiem jest 5 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych ja zajmuje 1 takie miejsc. Moje pytanie jest czy za każdym razem musze przewozić dziecko żeby tam parkować? A czy ja wiem kiedy będę musiała jechać do lekarza? Szpitala po zakupy dla syna a jak dostanie atak to co będę miała czaś żeby cały blok obiegać po auto a kto wtedy mi dziecka przypilnuje ? Te wasze brednie na temat oszust są na poziomie podstawówki. Odaj mi zdrowie swojego dziecka ja oddam Ci kartę parkingową wszystkie pieniądze mieszkanie samochód i ubrania wszystko Ci oddam. Mam cholernie ciężko i te głupie komentarze i spojrzenia ityruja mnie maxymalnie brak wyobraźni brak swojego życia brak zajęcia i zazdrość to widze i żal mi takich ludzi.
  odpowiedz na komentarz
 • oddam chorobę
  Anna
  05.07.2017, 09:15
  mam SM, jeszcze jestem w miarę sprawna,ale są dni gdy zawroty głowy są tak silne,że trudno zrobić parę kroków bez opieki drugiej osoby...zdarzyło się raz, ze potoczyłam się prosto na samochód w ruchu, na parkingu podziemnym...są też dni, że czuję się dobrze i nie wyglądam na osobę chorą, napotykam wówczas na wymowne spojrzenia i niewybredne komentarze...proszę o chwilę refleksji przed dokonaniem krzywdzącego osądu.
  odpowiedz na komentarz
 • naciaanie
  Balsam
  01.07.2017, 13:32
  w mojej okolicy jest wielu "niepełnosprawnych", którzy niepełnosprawnego trzymają w domy a sami jeżdzą po okolicznych sklepach i staja na miejscach dla niepelnosprawnych . Nie mam nic przeciw kartom dla niepelnosprawnych jeżeli jest ona uzywana wówczas gdy przebywa w samochodzie niepełnosprawny a takie zachowanie jak opisałem to jest zwykłe oszustwo i drażnienie innych, którzy to obserwują i ie mają gdzie zaparkować . Ponadto uważam ,że jeżeli osoba niepełnosprawna jest przewozona spotadycznie to osoba, która jeżdzi samochodem bez tej osoby nie powinna zajmować miejsca dla osób niepełnosprawnych aw sytuacji jeżeli zachodzi potrzeba przewiezienia takiej osoby to mozna zawsze podjechac na miejce dla niepełnosprawnych i tam zaparkować . Wiekszośc osob, ktore posługują sie kartami osób niepełnosprawnych ( same nie są osobami niepełnosprawnymi to naciągcze którzy sądzą że to im się nalezą wszystkie przywileje wyniające z niepelnosprawności osoby niepłnosprawnej która w tej chwili nie korzysta z samochodu. Tak te osoby mają przywileje osób niepełnosprawnych ale tylko wowczas gdy osoba towazysząca przewozi niepełnosprawnego. Miejcsca parkingowe to niejest miejsce do przetrzymywania swojego samochodu . Powinno się ak znowelizować przepisy aby wynikałao z nich , że miejsce to nie powinno być zajmowane na przetrzymywanie samochodow osob ktore na codzien nie przewoża osób niepełnosprawnych. Dlatego powinny być min dwie karty parkingowe dla niepełnosprawnych tj. karta uprawniająca do stałego prkowania na tych miejscach dla osób niepełnosprawnych bedącymi kierowcami oraz karta do zatrzymywania sie w celu załatwienia sprawy ibez mozliwości stałego przetrzymywania samochodow na miejcach dla niepełnosprawnych dla osób które nie są niepełnosprawne a korzystają z samochodu i karty dla osób niepełnosprawnych bez tych osób. Takie osoby powinny być karane tak jak za zaparkowanie bezprawnie na miejcu dla niepełnosprawnych . Bo może być taki przypadek ,że osoby sporadycznie przewożące osoby niepełnosprawne zajmą wszystkie miejca a osoba naprawdę niepełnosprawna poruszająca sie samochodem lub osoby przewożące niepełnosprawnego nie bedą miały miejsca dla osób niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • kombinowanie
  mam pytanie
  25.06.2017, 13:18
  warszawa-facet mając kartę parkingową ,przetrzymuje samochód z innej dzielnicy jakiegoś znajomego,samochód ten stoi już kilka miesięcy na kopercie dla niepełnosprawnych . Jak mu zwrócono uwagę że żle robi bo blokuje miejsce osobą które są mobilne i potrzebują korzystać z takiej koperty bo jeżdżą co dzień ,ale nie mogą parkować na tej kopercie bo stoi samochód nie jeżdżony ale ma kartę parkingowa na kolesia a samochód jest innego kolesia ,ten co ma kartę parkingową mówi że jest przepis że morze stawiać każdy samochód jaki chce ,nie musi być jego . ale mam pytanie czy takie blokowanie koperty jest głupotą tego człowieka czy to jest normalna sytuacja.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas