Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karty N+ dla mieszkańców Warszawy

08.01.2009
Autor: Marcin Urban

Jeśli nie mieszkasz w Warszawie, a w twoim mieście istnieją strefy płatnego parkowania, dowiedz się w wydziale komunikacji swojego urzędu miasta, jakie są zasady zwolnień od opłat dla niepełnosprawnych. Każde miasto rządzi się swoimi prawami.

Kroki, jakie muszą podjąć mieszkańcy Warszawy, aby bezpłatnie parkować.

1. Musimy posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2. Mając ważne orzeczenie możemy złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej. W Warszawie taki wniosek można składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Gen. W. Andersa 5, 00-147 Warszawa, tel.: (22) 620 66 25, (22) 831 44 40, wew. 151.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia),
 • dowód osobisty,
 • fotografię (3,5 x 4,5 cm),
 • na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu,
 • trzeba także uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę)

Na wydanie karty parkingowej oczekuje się zazwyczaj kilka dni.

3. Po otrzymaniu karty parkingowej mieszkańcy Warszawy mogą się starać o uzyskanie dodatkowej karty N+, która umożliwia bezpłatne parkowanie również poza miejscami oznakowanymi (kopertami). Karty te wydaje Zarząd Dróg Miejskich, należy się dowiedzieć, gdzie znajduje się nasz dzielnicowy urząd, w którym możemy ją otrzymać.


Karta N+

Uprawnia ona osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania na dowolnych miejscach - nie tylko kopertach - w strefie płatnego parkowania w Warszawie.

Karta N+ jest przeznaczona dla:

 • kierujących legitymujących się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonego kartą N+;
   
 • kierujących, których niepełnosprawność potwierdzona w orzeczeniuo niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której są stroną – samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonego kartą N+;
   
 • kierujących rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008r. Nr 14, poz. 92), podczas przewozu tych osób niepełnosprawnych samochodem osobowym oznaczonym kartą N+, lub innym pojazdem samochodowym oznaczonym kartą N+, o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, którego ww. rodzice lub opiekunowie prawni są właścicielami,
  współwłaścicielami lub użytkownikami – na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego.

  Podstawa prawna:

  Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenie sposobu pobierania tych opłat.

  Karty N+ wydane na podstawie uchwały nr XX/349/2003 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 298, poz. 7866) zachowują swoją ważnośc do dnia określonego w karcie.

Sprawy związane z  kartą N+ można załatwić w poniższych placówkach:

Urząd Dzielnicy Mokotów: ul. Rakowiecka 25/27, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców, tel. 0 22 565 16 65,
czynne: poniedziałki: 8:00-18:00, środy i piątki - 8:00-16:00, wtorki i czwartki - nieczynne

Urząd Dzielnicy Śródmieście: ul. Nowogrodzka 43, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców, tel. 0 22 699 83 80,
czynne w godzinach: pon.: 8:00-18:00, wt.-pt. : 8:00-16:00

Ochota: ul. Grójecka 29,tel. 0 22 823 93 19,
czynne: poniedziałki-piątki w godzinach 9:00 - 17:00,

Powiśle: lokal użytkowy, ul. Tamka 22/24, telefon: 0 22 826 61 20,
czynne: poniedziałki-piątki w godzinach od 9:00 do 17:00

Zarząd Dróg Miejskich: ul. Chmielna 120, pokój nr 1, tel. 0 22 55 89 204
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00

Korespondencję w sprawach Abonamentu, Karty N+, Karty Powstańca oraz Karty Honorowej i reklamacji w sprawach opłat dodatkowych należy kierować na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.
 

Dokumenty konieczne do otrzymania karty N+:

 • prawo jazdy,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności - oryginał do potwierdzenia na miejscu - przy lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (III i II grupa) wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające istotne trudności w poruszaniu się,
 • karta parkingowa,
 • dowód osobisty,
 • dowód rejestracyjny samochodu.

Pobierz listę stref płatnego parkowania w Polsce (.doc, 30 KB)

 

Aktualizacja: 22.02.2012

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Chciałabym zapytać czy tylko Warszawa wydaje Karty N+ ?
  Korczyńska
  06.04.2015, 10:19
  Mieszkamy w Bojanie Gmina Szemud blisko Trójmiasta - nikt nie słyszał o Karcie N + Kopert dla Inwalid jest dość mało ...
  odpowiedz na komentarz
 • mandat za parkowanie z kartą N+
  Sylwester Szczepański
  11.03.2015, 09:12
  Dziś otrzymałem wezwanie do zapłacenia mandatu w wysokości 50 zł. mimo wystawionej za szybą karty N+.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy masz już nową kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, uprawniającą m.in do parkowania na "kopertach"?

Biuletyn