Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Polski Związek Tenisa na Wózkach

24.11.2004

Polski Związek Tenisa na Wózkach (PZTW) jest Stowarzyszeniem kultury fizycznej. Celem Związku jest aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz popularyzacja gry w tenisa na wózkach, szczególnie wśród dzieci niepełnosprawnych.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1. Zrzeszanie osób prowadzących działalność w zakresie gry w tenisa na wózkach.
2. Opracowywanie kierunków rozwoju tej dyscypliny sportu oraz czuwanie nad ich realizacją.
3.Opracowywanie planów sportowych, organizacja szkolenia
4.Organizowanie zawodów sportowych, pokazów i turniejów
5.Sprawowanie opieki wychowawczej i organizacyjnej nad członkami
6.Zdobywanie środków na dofinansowanie rozwoju tenisa na wózkach

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

W ramach swojej działalności Związek współpracuje z władzami państwowymi, stowarzyszeniami Kultury fizycznej, szczególnie z Polskim
Związkiem Tenisowym (pzt) i Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych "Start" oraz z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Turnieje Integracyjne

Turnieje Integracyjne mają na celu promowanie tenisa wśród osób poruszających się na wózkach jako formy rywalizacji sportowej i rehabilitacji ruchowej. Są organizowane przede wszystkim dla osób o małym i średnim zaawansowaniu w tenisie na wózkach.
Prawo startu w turniejach mają wszystkie osoby spośród zakwalifikowanych na podstawie zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa jest:
a) posiadania stwierdzenia stopnia niepełnosprawności
b) posiadanie sprzętu i tenisowego ubioru sportowego
c) spełnienie innych warunków określonych przez organizatorów w komunikacie turniejowym
d) posiadanie książeczki zdrowia sportowca z aktualnymi badaniami

Turniejami bezpośrednio nadzorowanymi przez PZTW są:
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski
Halowe Mistrzostwa Polski
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Drużynowe Mistrzostwa Polski Mikstów
Inne turnieje współfinansowane przez PZTW

1. Roczna składka członkowska dla Klubów = 100 zł.
2. Wpisowe do zawodów - hmp, mp, dmp, dmp mikstów, tm, ti - pobiera organizator w wysokości:
- 50 zł. od zawodnika/ trenera ( jeden trener z klubu zrzeszonego w pztnw )
- od osoby towarzyszącej ( ustala organizator)
Organizator może zwolnić z pobierania wpisowego
3. Opłaty, o których mowa w pkt. 1 należy wpłacać na konto pztnw w terminie do 15 marca

Nagrody pieniężne
1. Każdy organizator turnieju pobierający wpisowe zobowiązany jest do określenia w komunikacie przed turniejowym puli nagród pieniężnych (nie mniejszej niż 1000 zł).
2. Organizator turnieju ma prawo do ufundowania dodatkowej puli nagród sponsorskich, o wysokości której i podziale powiadamia uczestników przed rozpoczęciem zawodów.

Polski Związek Tenisa na Wózkach,
ul. Gąsiorowskiego 12/14
05 - 510 Konstancin - Jeziorna
Tel./faks: 0*22 756 33 94
Tel.: 601 81 81 81, 602 13 17 32
http://www.pztnw.org.pl
email: pztnw@pztnw.org.pl

Źródło: strona internetowa Związku

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel
Partnerem działu Sport jest

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas