Przegląd Teatrów Wspaniałych

Autor: Wojciech Rinc, z-ca prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego

Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych został powołany do życia, aby zaprezentować różnorodność form scenicznych realizowanych przez zespoły teatralne tworzone przez i dla osób niepełnosprawnych. Miał też służyć integracji środowisk osób. Podłożem naszych działań było stwierdzenie, że: każdy człowiek jest indywidualnością i jako takiego należy go traktować, dlatego, biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania każdy powinien mieć możliwość odczuwania smaku życia, ciekawości oraz chęci pokonywania wyzwań, które tworzą wartość człowieczeństwa.

W Roku Osób Niepełnosprawnych, korzystając z doświadczeń i rezultatów projektu Dzieci Europy, Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy przystąpili do realizacji przeglądu twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych działających w Polsce i państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Efektem tych zabiegów był Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych, który miał miejsce w Tczewie w dniach 4 - 7 czerwca 2003 r.
Do udziału w projekcie zgłosiły się grupy teatralne z Niemiec, Litwy i Polski.

W pierwszym dniu Przeglądu zaproponowaliśmy uczestnikom program turystyczny związany z Wisłą i Kociewiem.
Nasi goście odbyli rejs po Wiśle podziwiając uroki Niziny Walichnowskiej, zwiedzili Katedrę Cysterską w Pelplinie - perłę architektury sakralnej. Finałem tego dnia był zamek w Gniewie. Uczestnicy zwiedzili poszczególne kondygnacje, zapoznając się z wyjątkami z dziejów Polski, a następnie wzięli udział w Wieczorze Rycerskim. Wiele niezapomnianych wrażeń dostarczyły pokazy walk i kunsztu rycerskiego, udział w zabawach plebejskich i staropolska biesiada.

Warsztaty sceniczne pozwoliły poznać niepełnosprawnym i ich opiekunom techniki i metody pracy stosowane w innych krajach i kulturach. Prezentacja możliwości i osiągnięć artystycznych zmierzała do wspierania działań na rzecz wprowadzania w życie zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Uczestnikami warsztatów byli wychowankowie SOSW i osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim z placówek kształcenia specjalnego, WTZ i innych form opieki z terenu Polski i Europy.
Warsztaty prowadzili: Katarzyna Burakowska ( Odwaga), Ludwik Lubieński ( W poszukiwaniu teatru), Iwona Mikus, Ryszarda Mączak (Bawimy się w Teatr), Alicja Mojko, Zbigniew Biegajło.

W trakcie konferencji zatytułowanej: "Możliwości samorealizacji twórczej osób niepełnosprawnych" poruszono kwestie świadomości środowisk niepełnosprawnych w zakresie integracji europejskiej oraz przygotowanie ich do pełnego, przyszłego uczestnictwa w życiu Europy zintegrowanej. Kolejny raz próbowaliśmy zmienić negatywne postawy społeczne środowiska lokalnego wobec perspektywy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Opracowano zarys strategii działań zmierzających do wspólnych inicjatyw kulturalnych oraz propagowanie możliwości samorealizacji twórczej w systemie europejskim. Przeprowadzono także analizę działań systemu prawnego Unii Europejskiej, dotyczącą uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Przedstawiono programy działań zmierzające do samorealizacji twórczej osób nie pełno sprawnych w Niemczech, na Litwie i w Polsce. Wymieniono doświadczenie, wskazano na podstawowe trudności i największe osiągnięcia.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu tczewskiego, zaproszeni przedstawiciele państw członkowskich, dyrektorzy placówek zajmujących się kształceniem, wychowaniem i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych umysłowo, nauczyciele i wychowawcy SOSW, harcerze i wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Projekt Przeglądu Prezentacji Scenicznych dąży nie tylko do przełamania barier społecznych i zapobiegania izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, ale również ma na celu wprowadzenie jednostki niepełnosprawnej do środowiska lokalnego oraz wypracowanie pozytywnego nastawienia społeczeństwa do problemów ludzi w odmiennym położeniu życiowym, które pozwoli obu grupom na wspólne kreowanie codziennej rzeczywistości. Akcja promocyjna przeprowadzona w ramach projektu miała na celu podniesienie publicznej świadomości o prawach osób niepełnosprawnych, o pozytywnym wkładzie, jaki wnoszą w życie społeczeństwa, a także o problemach, na które napotykają z powodu swojej niepełnosprawności oraz różnych form dyskryminacji na jakie są narażone.
Prezentacje odbywały się przez dwa dni w sali widowiskowej Tczewskiego Domu Kultury. Pokazy udowodniły, że dziecko niepełnosprawne też może być świadomym i twórczym członkiem wspólnoty europejskiej.

Koncert finałowy pełen radości i wzruszeń uświetniły popisy wokalne Marty Tomczyńskiej (laureatki festiwali w Grudziądzu, Ciechocinku i Tczewie, odtwórczyni roli Małego Księcia w inscenizacji musicalowej w Teatrze Narodowym w Łodzi), oraz występ Kabaretu Absurdalnego z Chorzowa.

Jury przyznało nagrody zespołom:

1. Litwa - "Sunbeams"
nagroda marszałka senatu RP Longina Pastusiaka
2. Pocking i Passau "Schwarzes Theater"
nagroda prezesa PFRON - Pocking, prezydenta Tczewa - Passau
3. Eggenfelden " Johannes - Still - Schule"
nagroda Telewizji Polonia
4. Deggendorf " Theatergruppe der ST. Notkerschule"
nagroda starosty tczewskiego
5. Furstenwalde " Schwartzlichtheater"
nagroda The Costal Time
6. Abensberg "Integrative Puppenspielgruppe Offenstetten"
nagroda przewodniczącego rady powiatu tczewskiego
7. Grupa teatralna z Cottbus
nagroda Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych
8. Grupa teatralna z Sulechowa
nagroda Dziennika Bałtyckiego
9. Gdańsk "Casablanka"
nagroda Radia Plus
10. Stargard Gd. "Ul"
nagroda marszałka województwa pomorskiego
11. Gdynia "Teatr Biuro Rzeczy Osobistych"
nagroda w-ce ministra menis, posła na sejm
12. Elbląg "Dwie Twarze"
nagroda gdańskiego oddziału telewizji polskiej
13. Tczew "Krasnoludki"
nagroda rzecznika praw dziecka
14. Tczew "Bajka"
nagroda ministra edukacji narodowej i sportu
15. Tczew " Mimi Riczi"
16. Grupa teatralna Warsztatów Terapii Zajęciowej z Tczewa
nagroda wojewody pomorskiego

Nawiązaliśmy też bliższą współpracę z ośrodkami:
Allgemeine Forderschule w Furstenwalde (Zaroszenie na listopadowe obchody ubileuszu placówki, oraz na majową imprezę Ermutigung)
Szkołą Specjalna w Cottbus ( zaproszenie na grudniową imprezę rekreacyjno sportową oraz na wizytę studyjną w maju 2004r.)
Szkoła Specjalna w Deggendorf (propozycja opracowania wspólnego programu integracyjnego)
Tczewskie Centrum Kultury oraz PFRON zaproponowały współudział w organizacji kolejnego II Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych.

W Przeglądzie udział wzięły następujące grupy teatralne:
Johanes Still- Schule z Eggenfelden (Niemcy).
Mimi Riczi z Tczewa (polska)
Teatr UL ze Starogardu Gdańskiego (Polska)
Integrative Puppen Spielgruppe z Abensberg (Niemcy)
Grupa teatralna z Sulechowa (Polska)
Schwarzes Theater z Passau (Niemcy)
Grupa teatralna WTZ z Tczewa (Polska)
Sunbeams z Kowna (Litwa)
Theatergruppe der St. NotkerSchulle z Deggendorf (Niemcy)
Teatr Biuro Rzeczy Osobistych z Gdyni (Polska)
Grupa teatralna z Cottbus (Niemcy)
Krasnoludki z Tczewa (Polska)
Kasablanka z Gdańska (Polska)
Schwarzlichtteater z Furstenwalde (Niemcy)
Teatr Dwie Twarze z Elbląga (Polska)
Schwarzes Theater z Pocking (Niemcy)
Teatr Bajka z Tczewa (Polska)

Wszystkim prezentacjom bacznie przyglądało się JURY w składzie:
Agnieszka Komar - Morawska - Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka
Iwona Kubicka - Przedstawicielka Prezesa PFRON
Róża Konkiel - Przedstawicielka Wojewody Pomorskiego
Florian Staniewski - Aktor Teatru Wybrzeże
Wiesława QuelIa - Dyrektor Tczewskiego Centrum Kultury

Przegląd objęty został patronatem Komitetu Honorowego Europejskiego Roku Niepełnosprawnych w składzie: Leszek Miller, Jolanta Banach, Marek Borowski, Bruno Dethomas, Kazimierz Diehl, Elżbieta Głogowska, Ks. Bp Janusz Jagucki, Beata Karlińska, Tadeusz Krasoń, Jolanta Kwaśniewska, Robert Kwiatkowski, Barbara Labuda, Ks. Wojciech Łazowski, Ktystyna Mrugalska, Piotr Pawłowski, Sylwester Peryt, Metropolita Abp Sawa, Andrzej Siezieniewski, Roman Sroczyński, Jerzy Szreter, Beata Wachowiak - Zwara, Paweł Wdówik, Andrzęj ZolI

Patronat honorowy nad projektem objęli również:

Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak
Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka
Prezes PFRON Roman Sroczyński
Rzecznik Praw Dziecka Paweł Jaros
Poseł na Sejm RP, Wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu Franciszek
Potulski
Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Liss
Wojewoda Pomorski Jan Ryszard Kurylczyk
Marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski
Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego Stanisław Ackerman
Starosta Tczewski Marek Modrzejewski
Prezydent Tczewa Zenon Odya
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych

Patronat medialny sprawowali:
Telewizja Polonia
Gdański Oddział Telewizji Polskiej
Radio Plus
Radio Głos
BIFRON
The Costal Time
Gazeta Wyborcza
Dziennik Bałtycki

Organizatorzy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
83-110 Tczew, ul Grunwaldzka 1
http://www.tczewsosw.prv.pl/