Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Limit cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

21.08.2003

Dz.U.04.275.2732

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2004 r.)

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się limity cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się limity cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik nr 1 (.pdf)
Załącznik nr 2 (.pdf)
Załącznik nr 3 (.pdf)

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • obowiązuje Rozporz. M. Zdrowia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ...korekta
  Barbara
  20.09.2017, 10:08
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie -spis nieco się rózni ale kody i kryteria przyznawania wózków są takie same jak w rozp. z maja 2017 - uchylony (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2004 r.) -zupełnie inne kody i formularz zleceń Limit cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 21.08.2003 Dz.U.04.275.2732 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
  odpowiedz na komentarz
 • Aktualizacja
  baton19
  20.11.2014, 14:59
  Te dane są nieaktualne i mogą wprowadzać w błąd. Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas