Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bez nadgodzin na stanowisku kierowniczym

06.03.2009
Autor: Oprac.: Anna Godziuk
Źródło: Rzeczpospolita

Osoby na stanowiskach kierowniczych mają nieokreślony czas pracy, a pracownicy z niepełnosprawnością pracują krócej. Jak połączyć te dwie regulacje w przypadku, gdy kierownikiem jest osoba z niepełnosprawnością?

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pełniące funkcje kierownicze pracują przez siedem godzin dziennie i 35 tygodniowo. Takim pracownikom nie można nakazać pracowania w większym wymiarze godzin, ponieważ jest to niezgodne z prawem - informuje "Rzeczpospolita".

Przepisy o czasie pracy w art. 15 ustawy z 2,7 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, póz. 92 ze zm.) dotyczą wszystkich osób z niepełnosprawnością bez względu na zajmowane przez nie stanowiska. Gwarantują pracownikom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracę przez siedem godzin dziennie i 35 tygodniowo (sztywno liczonych, a nie przeciętnie w okresie rozliczeniowym). Zakazują ich zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

"Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2000 r. (III ZP 6/00) podane normy wyznaczają pełen wymiar czasu pracy niepełnosprawnego, a ich zastosowanie nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia. Inne ustalenia co do ich czasu pracy, nawet dokonywane za ich zgodą, są nieważne i w zamian stosujemy regulacje z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. Dotyczy to także przepisów o czasie pracy kierowników czy osób zarządzających zakładem w imieniu pracodawcy" - podaje "Rzeczpospolita".

W nadgodzinach mogą pracować tylko pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu lub ci, którzy na własny wniosek otrzymają zgodę lekarza prowadzącego badania profilaktyczne.

Komentarz

  • SB-cja I BYLI POLICJANCI RZĄDZĄ !!!.
    Jas
    09.03.2009, 15:53
    TO WŁAŚNIE ONI, W GŁÓWNEJ MIERZE, SĄ WŁAŚCICIELAMI FIRM OCHRONIARSKICH. TO DZIĘKI ICH UKŁADOM I LOBBINGOWI, ON PRACUJĄCY W ICH FIRMACH, POZBAWIENI SĄ PODSTAWOWEJ OCHRONY, CO DO ILOŚCI PRZEPRACOWYWANYCH GODZIN !!. KAŻDY ON, Z I, CZY II, GR. POWINIEN, I PRACUJE PO 7 GODZ. NA DOBĘ, CHYBA ŻE JEST PRACOWNIKIEM "OCHRONY", "DOZORU". WTEDY MOŻE PRACOWAĆ W "NIESKOŃCZONOŚĆ", ZA NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE !!. PYTAM : KIEDY TA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ SIĘ SKOŃCZY ??? !!!. KIEDY BYLI POLICJANCI I SB-CY, SKOŃCZĄ "ŻEROWAĆ" I ZBIJAĆ "KOKOSY", NA NASZEJ KRZYWDZIE ??? !!. CO ROBI INTEGRALIA I INTEGRACJA, BY Z TĄ PATOLOGIĄ SKOŃCZYĆ ??? !!!. MOŻE JESTEŚCIE ZA SŁABI ?. NAPISZCIE O TYM.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Które działanie Integracji w czasie 25 lat jej istnienia było lub jest dla Ciebie najważniejsze?

Biuletyn

Wspierają nas