Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rozliczanie wspólne

13.03.2009
Autor: opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa", opracowanie tekstu: Mariusz Świerczyński
Źródło: www.ngo.pl

Wspólne rozliczenie się małżonków
Kiedy warto, żeby małżonkowie rozliczyli się wspólnie? Na przykład, jedno z nich zarabia mało lub wcale, a drugie osiąga dochody z II albo III przedziału podatkowego.
Jeśli dochody małżonków mieszczą się w tym samym przedziale podatkowym, wtedy nie ma to sensu.

Dlaczego? Wspólne rozliczenie polega na dodaniu dochodów małżonków i podzieleniu tej sumy przez 2. Następnie podatek naliczany jest w podwójnej wysokości od ustalonych w ten sposób dochodów.

Przykład:

Dochód
w ciągu roku
Podatek do zapłacenia, jeśli małżonkowie rozliczają się oddzielnie Roczny dochód na jednego małżonka, przy wspólnym rozliczaniu się z podatku dochodowego
Żona 24 tys. zł 19% 24 tys. + 48 tys. = 72 tys. zł
Mąż 48 tys. zł 30% 72 tys. zł : 2 = 36 tys. zł

Przy wspólnym rozliczeniu się dochód na jednego małżonka wyniesie 36 tys. zł. Ta kwota mieści się w I przedziale podatkowym, czyli obowiązująca dla nich stawka podatkowa to 19% (II przedział zaczyna się powyżej kwoty 44.490 zł).

Możliwość wspólnego opodatkowania dotyczy także wdów/ wdowców, tzn. sytuacji kiedy w trakcie roku podatkowego lub w roku następnym, ale przed złożeniem zeznania podatkowego, jedno z małżonków zmarło; wtedy drugie nadal może skorzystać ze wspólnego rozliczenia.

Rozliczanie się osób samotnie wychowujących dzieci
Osoby samotnie wychowujące w danym roku podatkowym:
- dzieci małoletnie,
- dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny (a więc dzieci niepełnosprawne),
- dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeśli dzieci te nie uzyskały w roku podatkowym dochodów, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku,
mogą skorzystać z podobnych zasad (jak przy wspólnym rozliczaniu się małżonków).

Podatek liczymy w podwójnej wysokości od połowy dochodów takich podatników. Tu podobnie jak w podanym wyżej przykładzie (dotyczącym małżonków), czyli przy zarobkach 48 tys. zł rocznie, podatnik musiałby zapłacić 30% podatku. Jeśli jednak skorzysta z ww. możliwości, to wówczas zapłaci 19% podatku (w podwójnej wysokości), ponieważ połowa jego dochodów to 24 tys. zł, a więc mieści się w I przedziale podatkowym.

Definicja
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację (...). Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

UWAGA: Takie rozliczenie jest możliwe także wówczas, gdy rodzic samotnie opiekował się dzieckiem tylko przez część roku. Przykładowo: kobieta urodziła dziecko we wrześniu 2008 r. i wychowuje je samotnie – może rozliczyć podatek wspólnie z dzieckiem za cały 2008 r.

O przywilejach dla podatników, którzy mają dzieci piszemy też w rozdziale „Jak oblicza się podatek".

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania w danym roku podatkowym z małżonkiem, bądź na zasadach przysługujących osobom samotnie wychowującym dzieci, jego zaliczki na podatek będą odpowiednio zmniejszone. Uniknie w ten sposób nadpłaty podatku.

Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn