Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy renta to wszystko, co przysługuje?

21.11.2016
Autor: Grzegorz

Dzień dobry. Posiadam orzeczenie z Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności o zaliczeniu mnie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i całkowitej niezdolności do pracy na stałe. Jakie świadczenia przysługują mi z tego tytułu? Szczególnie chodzi mi o świadczenia finansowe (zasiłki itp.) z uwagi na moją sytuację materialną. Dodam, że mam orzeczoną przez ZUS całkowitą niezdolność do pracy i z tego tytułu pobieram rentę, czy przysługuje mi coś więcej niż ta renta?

Szanowny Panie,

Niestety, na podstawie przekazanych informacji nie wiemy, czy jest Pan uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • dziecku z niepełnosprawnością,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

W obowiązującym systemie osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o rozmaite dofinansowania, np. do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier itp.

Informacje dotyczące ulg i uprawnień przysługujących osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znajdzie Pan na naszym portalu.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc w ośrodku pomocy społecznej. Jednak tu obowiązuje kryterium dochodowe.

Natomiast poza zasiłkiem pielęgnacyjnym nie przewidziano w obowiązującym systemie innych niż wskazane powyżej świadczeń pieniężnych, wypłacanych stale lub okresowo z tytułu niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas