Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop wynikający z niepełnosprawności

21.11.2016
Autor: Ewa

Proszę o odpowiedź, czy dodatkowy urlop wynikajacy z niepełnosprawności umiarkowanej, nabytej 4 grudnia 2015 roku, muszę wykorzystać w grudniu tego roku, czy mogę go wykorzystać w roku przyszłym. Czy mogę wziąć np. część urlopu w grudniu, a resztę w roku przyszłym, czyli czy mogę ten urlop dzielić? Pozdrawiam, Ewa

Szanowna Pani,

W myśl przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać datę wydania orzeczenia.

W sprawach nieuregulowanych przepisami ww. ustawy, np. związanych z wykorzystaniem urlopu, również zaległego, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Urlop dodatkowy, niewykorzystany danym roku, pracownik powinien wykorzystać najpóźniej do końca trzeciego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Zatem może Pani urlop dodatkowy wykorzystać w części w tym roku, a resztę – zgodnie z przytoczonymi zasadami – wykorzystać w roku przyszłym.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas