Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wigor na tor - projekt "Drugiego Domu"

01.06.2009
Autor: Katarzyna Kłos, Paweł Niemczuk

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Drugi Dom” z Elbląga prowadzi projekt „Nawigator – Wigor na tor, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu”.

Logo Drugi DomCelem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez członków organizacji w zakresie opracowania i realizacji projektów, praktyczna edukacja członków organizacji w zakresie ewaluacji i budowania strategii, promocja dobrych praktyk, wzmocnienie instytucjonalne organizacji, profesjonalizacja działań promocyjnych organizacji oraz pozyskiwanie sprzymierzeńców w realizacji w najbliższym otoczeniu i w środowisku lokalnym.

W ramach „Nawigator – Wigor na tor, czyli droga od entuzjazmu do sukcesu”, odbyły się dotychczas dwa szkolenia.

Pierwsze - seminarium - zorganizowano dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 nauczycieli ośrodka, którym zaprezentowane zostały: struktura, zakres działań, cele działalności organizacji, jego założeń i harmonogram zadań. Stowarzyszenie przeprowadziło ankietę, która wykazała, jakie są najważniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną z punktu widzenia pracowników ośrodka.

Organizacja przeprowadziła też warsztaty szkoleniowe, pt. „Planowanie strategiczne”. Odbyły się one w Jastrzębiej Górze. Uczestniczyło w nich 12 członków Stowarzyszenia „Drugi Dom”, którzy pracują bezpośrednio lub pośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub działają na ich rzecz. Zajęcia prowadził trener Bartosz Głuszak, z  Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP).

W ramach projektu odbędzie się jeszcze jedno szkolenie oraz seminarium podsumowujące całe przedsięwzięcie. Projekt zakończy się 31 października 2009 r.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Więcej informacji o stowarzyszeniu

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas