Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Mama ma 80 lat, muszę zrezygnować z pracy w Niemczech, by się nią zająć. Co robić?

24.01.2017
Autor: Mariola

Co mam zrobić, do kogo się zgłosić, na jakiej podstawie (ustawa)? Pracuję w Niemczech i muszę zwolnić się z pracy i przeprowadzić do Polski, by zamieszkać z Mamą, która wymaga ciągłej opieki.

Szanowna Pani,

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów, osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom, którzy nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Nie wiemy, czy Pani Mama posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz czy spełnione będzie kryterium dochodowe, dlatego nie możemy stwierdzić, czy to świadczenie będzie Pani przysługiwało.

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy składa się w jednostce urzędu miasta lub gminy, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne.

Więcej informacji dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas