Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

PFRON otwiera urzędy i państwowe spółki na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

30.01.2017
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Freeimages.com
Uchylone drzwi, zza których świeci światło

Instytucje publiczne, które zatrudnią największą liczbę osób z niepełnosprawnością, będą każdego roku nagradzane statuetkami Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. PFRON rozpoczyna realizację programów, które mają zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w służbie cywilnej oraz na otwartym rynku pracy.

Pierwszy z programów to „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Jego efektem ma być zwiększenie poziomu zatrudnienia tych osób w administracji publicznej. Drugi, pilotażowy program „Praca-Integracja” ma na celu podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy w przedsiębiorstwach, w których jest on niższy niż 6 proc.

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rozmowy z kilkunastoma instytucjami publicznymi oraz spółkami Skarbu Państwa w sprawie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy – poinformował nas przedstawiciel Departamentu Promocji i Informacji PFRON. – Porozumieniem pilotażowym było porozumienie z TVP SA, zawarte 26 września 2016 r.”

Nowych etatów nie będzie, ale...

Fundusz nie zdradza na razie, z jakimi instytucjami zawierane są umowy.

„W ramach realizacji programu „Stabilne zatrudnienie” PFRON zawiera z instytucjami publicznymi porozumienia dotyczące zatrudnienia beneficjentów ostatecznych w podległych tej instytucji jednostkach organizacyjnych – zaznaczył przedstawiciel Funduszu. – Z uwagi jednak na to, trwa proces wdrażania programów do realizacji, jest za wcześnie, by informować opinię publiczną o szczegółowych rozwiązaniach.”

Równocześnie zaznacza, że w ramach porozumień nie powstaną nowe miejsca pracy, ale wykorzystane zostaną te dostępne dotychczas, a nieobsadzone z różnych powodów.

„Istotne jest założenie, że osoby niepełnosprawne są zatrudniane na takich samych stanowiskach, jak osoby pełnosprawne, przy uwzględnieniu kompetencji oraz wykształcenia” – podkreślił przedstawiciel PFRON.

Pomóc nie tylko pracodawcom

Fundusz liczy na dobre efekty wdrażanych programów, w postaci zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w administracji publicznej.

„Obecny system aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest ukierunkowany na wsparcie pracodawców, natomiast zasadniczo nie uwzględnia konieczności udzielenia określonej pomocy osobie niepełnosprawnej podejmującej zatrudnienie – zauważył przedstawiciel Departamentu Promocji i Informacji PFRON. – Często, bez pomocy, nie jest ona w stanie rozpocząć aktywności zawodowej, głównie ze względu na wysokie koszty podejmowania tej aktywności oraz ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Brak ofert pracy stosownych do posiadanego wykształcenia jest również barierą do podejmowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.”

Ta sytuacja skutkuje wciąż dalece niezadowalającymi statystykami. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym w pierwszym kwartale 2016 r. był prawie dwukrotnie niższy niż średnia unijna (45 proc.) i wynosił 23,7 proc. Jeszcze gorzej wyglądają wskaźniki zatrudnienia dotyczące aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w wieku 16 lat i więcej.

Wykształcenie na darmo?

Nie wpływa na nie pozytywnie wzrastająca liczba osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe – np. w 2009 r. wynosiła ona 5,1 proc. (w przypadku osób pełnosprawnych: 20,8 proc.), a w 2014 r. – już 9,8 proc. (wśród osób pełnosprawnych: 27,1 proc.).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za pierwszy kwartał 2016 r., dotyczących aktywności ekonomicznej ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób posiadających wyższe wykształcenie wynosi 80,2 proc., w tym osób z niepełnosprawnością ledwie 32 proc., a wskaźnik zatrudnienia odpowiednio – 77,5 proc. dla ogółu ludności i 28,4 proc. dla osób z niepełnosprawnością.

Urzędy niezainteresowane

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych wskazują, że wskaźnik zatrudnienia wzrósł tam w 2012 r. jedynie o 0,26 punktu procentowego.

W urzędach organów samorządu terytorialnego wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością kształtował się w grudniu 2012 r. na poziomie 4,62 proc., jednak dynamika jego wzrostu była podobna – 0,24 punktu procentowego, wobec 0,14 pkt. proc. w 2011 r.

Także ze „Sprawozdania o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2015 roku” wynika, że udział osób z niepełnosprawnością wśród ogółu zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej wynosi zaledwie 3,9 proc., w tym w ministerstwach 2 proc., a w urzędach centralnych 2,1 proc.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Społeczna Niesprawiedliwość
  Niesprawiedliwość Społeczna
  20.12.2017, 20:09
  A co z osobami niepełnosprawnymi często dobrze wykształconymi, którzy chcą pracować a nikt nie chce ich zatrudnić? Dlaczego np. w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, utrzymuje się poniżej wymaganego progu 6% ? Dzisiaj po raz drugi przystępowałam do procedury konkursowej, za pierwszym razem przyjęto kogoś innego. Żeby starać sie o prace we Włocławku 20 osób musiało jechać do Bydgoszczy na test, po czym skontaktują się z wybranymi osobami, żeby jechały drugi raz tym razem na rozmowę. Ja osoba niepełnosprawna, jade o 6 rano autobusem ponad 100 kilometrów na test, zimno, cimno. Później pojade pewnie drugi raz na rozomwe a na koniec i tak przyjmą kogoś innego. A w następnym ogłoszeniu o naborze napiszą, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 % i że zachęcają osoby niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne w naszym kraju mają tak łatwo znaleźć prace w administracji publicznej.
  odpowiedz na komentarz
 • chore
  chore
  21.11.2017, 19:49
  Chciałam skorzystać z tego programu ,, STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", spełniam wszystkie wymogi, skontaktowałam się z PFRON w tej sprawie, a oni mi na to, ,,że instytucje publiczne w moim regionie są poinformowane o tym programie, ale żadna nie wykazuje zainteresowania, więc z programu nie mogę skorzystać", więc ja się pytam, po co jest ten program, skoro nie można z niego skorzystać?
  odpowiedz na komentarz
 • poniżej 6%
  Niepełnosprawna
  27.02.2017, 18:14
  Ja jestem osoba niepełnosprawna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności symbol s-07. Od ponad roku staram się o prace w Urzędzie Miasta we Włocławku. Jetem po studiach administracyjnych i technikum ekonomicznym. Jestem sprawna ruchowo, nie potrzebuje żadnych specjalnych toalet, ani podjazdów. W Urzędzie Miasta we Włocławku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych permanentnie jest poniżej 6%. Nie rozumiem po co w ogóle jest ten przepis pierwszeństwa zatrudnienia osób niepełnosprawnych jeżeli znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, skoro i tak nic z tego nie wynika i jakimś dziwnym trafem za każdym razem znajduje sie ktoś ,,lepszy" i to on zostaje zatrudniony, a wskaźnik nadal utrzymuje sie poniżej 6%. Po o w każdym ogłoszeniu o naborze znajduje się informacja żeby dodawać to orzeczenie o niepełnosprawności skoro i tak nic to nie daje. Gdyby człowiek był zdrowy i nie był zdany na pomoc rodziny to by wyjechał jak najdalej od tego miasta, a że jest jak jest to chodzi ciągle do tego Urzędu na te rozmowy rekrutacyjne i tylko nadzieje sobie robi.
  odpowiedz na komentarz
 • Informatyk
  Czytelnik
  20.02.2017, 19:59
  Jestem osobą niepełnosprawną w wyższym wykształcenie. Administruje sieciami i systemami komputerowymi, programuję w różnych językach. Posiadam doświadczenie jako informatyk w Bankowości. Chętnie chciał bym pracować dla urzędu. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym
  odpowiedz na komentarz
 • dobra zmiana pozbawiła mnie pracy w SC
  Artur
  16.02.2017, 18:47
  Byłem pracownikiem urzędu centralnej administracji rządowej od 2008 do 2016. No i mając pierwszą grupę wylądowałem na bruku dzięki nowelizacji ustawy o S.C. "Stare" kierownictwo zanim zostało usunięte skorzystało z okazji by zwolnić mnie. A nowe niby lepsze szefostwo jakoś nie było zainteresowane zatrudnieniem niepełnosprawnego czyli mniej wydajnego pracownika.
  odpowiedz na komentarz
 • Aktywny samorząd
  :-(
  09.02.2017, 20:40
  Przy ocenie merytorycznej wniosków jest brana pod uwagę jakaś chora punktacja. przykład, jeśli mieszkasz na wsi to jest OK ale jak w małym mieście to nie jest OK i punkty nie są przyznane. Minimalna ilość punktów wymaganych jest zawyżona żeby się załapać na dofinansowanie. Kilkukrotnie składałem wniosek i zawsze było za mało punktów, jest to przykre
  odpowiedz na komentarz
 • ....Praca w Służbie Cywilnej....
  Jolanta Bury
  31.01.2017, 14:55
  Mam 59 lat...okres zatrudnienie 32 lata pracy....w tym 20 lat w jednostkach budżetowych miasta Gdańska.....W styczniu był konkurs na stanowisko obsługi sakretariatu w Komendzie Miejskiej w Gdańsku...nie dostałam się...Mam stopień znaczy z porażeniem kończyn dolnych....od roku szukam pracy w Gdańsku...trudno jest być zaakceptowanym....wiele firm mi odmówiło....przykre....Jolanta
  odpowiedz na komentarz
 • wyższe wykształcenie
  Marta
  30.01.2017, 15:25
  Cytuję: "Brak ofert pracy stosownych do posiadanego wykształcenia jest również barierą do podejmowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych". Taka sama sytuacja dotyczy osób sprawnych. Więc jest to argument absolutnie "od czapy". Może osoby niepełnosprawne powinny też wykazać się elastycznością na rynku pracy. To po pierwsze. A po drugie: czy ktoś sprawdził na jakich kierunkach kształcą się ON i jakie jest zapotrzebowanie na takich specjalistów na rynku pracy? Może warto i o tym powiedzieć. I jeszcze jedno. ON na pewno mają ciężej o9d sprawnych w zdobyciu wyższych szczebli edukacji. Ale podawanie statystyk dotyczących % osób z wykształceniem wyższym w grupie sprawnych i niepełnosprawnych to już jakiś żart. Czy przygotowując to naliczenie uwzględniono w grupie ON osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami psychicznymi i neurologicznymi, które w mogą mieć problemy ze zdobywaniem wiedzy?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas