Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak założyć własną firmę

20.07.2009
Autor: Wojciech Piętka*. Fot.: Steve Woods, Rolve/www.sxc.hu
Źródło: Integracja 3/2009

Dla wielu osób założenie własnej firmy może być najlepszym sposobem na podjęcie zatrudnienia i zarabianie, a bywa i jedynym sposobem. Ta forma działalności pozwala też na optymalne dostosowanie pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Trzeba mieć świadomość, że prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami i wyzwaniami. Dlatego przed podjęciem decyzji warto się solidnie przygotować.

Pomysł
Nie ma dobrego biznesu bez pomysłu. Pierwszą rzeczą, którą powinien wiedzieć kandydat na przedsiębiorcę, jest to, jaki rodzaj działalności chce prowadzić. Warto dokładnie się zastanowić, obejrzeć okolicę, zobaczyć, co działa, a czego brak, porozmawiać ze znajomymi, czyli zbadać rynek. Dobrze też być elastycznym i nie trzymać się kurczowo pierwotnych pomysłów.

Jeśli chcemy otworzyć sklep zoologiczny lub z używaną odzieżą, a w okolicy działa 10 podobnych, z czego trzy się zamykają, to szanse naszego interesu są raczej znikome. Można też zwrócić uwagę np. na niekonwencjonalne metody działania: sklep internetowy, serwis tworzenia stron WWW czy inne, jako że stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych sposobów działania.

Kalkulator, papiery i długopis. Fot/: Steve Woods/www.sxc.hu

Biznesplan
Nawet najprostszy biznes wymaga planowania i nakładów. Wynajem i dostosowanie lokalu, zakup sprzętu, towaru, obsługa księgowa to tylko niektóre z kosztów, które mogą się pojawić. Trzeba je realistycznie oszacować. Jest to trudne, ale wykonalne – dobrze przemyślany biznesplan ułatwi uzyskanie środków na prowadzenie działalności i zmniejszy ryzyko wystąpienia trudności w prowadzeniu działań.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe jest odbycie szkolenia, które pozwoli zdobyć podstawowe informacje na temat tego, jak zacząć własną działalność. Szkolenia są prowadzone przez organizacje pozarządowe bądź powiatowe urzędy pracy. Warto sprawdzić, kto w okolicy prowadzi tego rodzaju, bezpłatne szkolenia.

Procedura zakładania
Od kwietnia 2009 r. obowiązują przepisy pozwalające założyć własną firmę w "jednym okienku". Rzeczywistość jest jednak taka, że nie w każdej gminie jest to praktykowane. Jeśli zatem przyszły przedsiębiorca ma szczęście, to rzeczywiście załatwi sprawę w jednym okienku, ale może się też zdarzyć, że będzie musiał załatwić wszystkie formalności po kolei: najpierw zarejestrować firmę w urzędzie miasta lub gminy, potem wystąpić do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON, wybrać formę opodatkowania w urzędzie skarbowym, zgłosić swą działalność do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.  Oczywiście każda firma musi mieć też założone konto bankowe i wyrobioną pieczątkę – załatwienie tych spraw zawsze spoczywa na przedsiębiorcy.

Osoby zainteresowane informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej mogą zgłosić się do różnych miejsc, gdzie bezpłatnie udzielane są podstawowe informacje. Dane teleadresowe wraz z opisami można znaleźć na stronach Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl.


Skąd brać środki
Aby rozpocząć działalność gospodarczą, potrzebne są fundusze – na szczęście nie zawsze muszą to być własne oszczędności lub kredyty. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze specjalnych środków przeznaczonych na pomoc tylko dla nich. Osoba z niepełnosprawnością, która ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, może złożyć wniosek do starosty o przyznanie dotacji na rozpoczęcie takiej działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość dotacji to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia, w pierwszej połowie 2009 r. wynosi ona 46 448,55 zł. Nie oznacza to, że każdy ze składających wniosek otrzyma taką kwotę. Wysokość dotacji uzależniona jest przede wszystkim od następujących czynników: biznesplanu, jaki przedstawi wnioskodawca; środków finansowych, jakie na ten cel ma starostwo powiatowe; liczby wniosków o dotację złożonych w danym czasie.

O dotację na rozpoczęcie działalności może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Wniosek o przyznanie dotacji składa się w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę powiatowego lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Do wniosku powinien być załączony biznesplan, w którym umieszcza się m.in. planowane nakłady i zyski z prowadzenia działalności, formę zabezpieczenia dotacji, wysokość wkładu własnego.

Starosta lub prezydent rozpatrują wniosek pod względem formalnym. Jeśli wniosek nie zawiera błędów, wnioskodawca zapraszany jest w ciągu 30 dni do negocjacji. Jeśli wniosek będzie zawierał błędy, przewidziane jest 14 dni na ich poprawienie. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony, wraz z uzasadnieniem decyzji. Rozpatrując wniosek, starosta bierze pod uwagę kilka czynników: podaż i popyt na taki rodzaj działalności, kalkulację wydatków na uruchomienie działalności, przewidywane zyski, kwalifikacje wnioskodawcy.

Później nadchodzi czas na negocjacje, podczas których analizowany jest przedstawiony biznesplan. W ich wyniku zostaje ustalona konkretna kwota, jaka ostatecznie będzie przekazana przedsiębiorcy z niepełnosprawnością. Może ona być mniejsza niż ta, na jaką składany był wniosek.

Monety. Fot.: Rolve/www.sxc.hu

Następuje wtedy podpisanie umowy, w której starostwo zobowiązuje się do przekazania środków na konto osoby z niepełnosprawnością, a ona – do wykorzystania jej zgodnie z biznesplanem, utrzymania działalności przez minimum 24 miesiące oraz do przedstawienia formy zabezpieczenia dotacji. Zabezpieczenie ustalane jest na wypadek, gdyby działalność nie przyniosła oczekiwanych efektów i musiała zostać zakończona przed upływem 24 miesięcy. Osoba z niepełnosprawnością zobowiązana jest wówczas do zwrotu otrzymanych pieniędzy.

Po podpisaniu umowy starosta przelewa środki na wskazane konto.

Niestety, powiaty nie mają obowiązku wydzielania środków na tego rodzaju wsparcie, może się zatem okazać, że w swoim powiecie nie można skorzystać z opisanej pomocy.

Składki
Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają prawo przez 2 lata od rozpoczęcia działalności do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne (art. 18a Ustawy o systemie społecznym). Podstawą wymiaru tych składek jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wysokość obniżonej składki to 329,31 zł. Po upływie 2 lat podstawą wymiaru składek jest 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a wysokość składki wynosi 832,52 zł. Prawo do tej ulgi mają wszyscy rozpoczynający działalność, nie tylko osoby z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością prowadzące działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o refundację części składki ZUS. Refundacji podlegają składki emerytalna i rentowa. Aby otrzymać refundację, należy zarejestrować się w Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON, a następnie składać informacje o opłacanych składkach i wnioski o wypłatę refundacji. Wysokość refundacji dla osób, które opłacają ulgową składkę wynosi 97,69 zł, a dla opłacających pełną składkę 488,91 zł.

Biznesmeni. Ilustracja: Steve Woods/www.sxc.hu

Dofinansowanie kredytu
Osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać dofinansowanie do wysokości 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności. Dofinansowanie przyznawane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy z władzami powiatu, w którym prowadzona jest działalność. Niestety, podobnie jak w przypadku dotacji na rozpoczęcie własnej działalności powiaty nie mają obowiązku wydzielania środków na tego rodzaju działania.
 

Renciści socjalni a działalność gospodarcza
Jeśli rencista socjalny prowadzący działalność gospodarczą zdecyduje się na opłacanie obniżonych składek na ZUS, to przez okres ich opłacania będzie mógł równolegle pobierać rentę, bez obawy o jej zawieszenie. Jeśli natomiast zdecyduje się na opłacanie pełnej składki, wówczas renta zostanie mu zawieszona automatycznie.

 

*Autor jest pracownikiem Centrum Integracja w Warszawie, realizującego Program "Aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców stolicy - Centrum Informacyjno-Szkoleniowe dla Osób Niepełnosprawnych", współfinansowanego przez Miasto St. Warszawa.
Logo: Miasto Stołeczne Warszawa
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • mala firma ,, eko birzuteria ,, zywicy epoksydowej ..
  gosc 2019
  29.09.2019, 21:13
  jestem mlodym chlopakiem niepelnosprawnym ktury sprubowal z produkcja birzuterjij zywicy epoksydowej roznych kolorach i wielkoscjach , kolczyki , bryloczki , wisiorki , z zywicy epeoksydowej wielu kolorow i wielkosci birzuterji zywicy epoksydowej z dodatkami barwnikow i kwiatow jesiennych zatopionych w zywicy epoksydowej wlasnie , ma duzy zbyt na swoja birzuterje recznie robiona sprzedaje sam osobiscie w domu i przez znajomych z rodziny i zainteresowanych klijetow wlasnych przez panie i dziweczeta , na mazowszu , jestem osoba niepelnosprawna chora na padaczke znalaz swuj sposub na zarobienie wlasej kasy w domu , polecam innym osobom niepelnosprawnym produkcje recznie robiona birzuterje - eko birzuterje ,, wlasnie dla wszystkich osob niepelnosprawnych osob w polsce , zobaczyc mozna to na You tube pl ..
  odpowiedz na komentarz
 • mala firma ,, eko birzuteria ,, zywicy epoksydowej ..
  gosc 2019
  29.09.2019, 21:11
  jestem mlodym chlopakiem niepelnosprawnym ktury sprubowal z produkcja birzuterjij zywicy epoksydowej roznych kolorach i wielkoscjach , kolczyki , bryloczki , wisiorki , z zywicy epeoksydowej wielu kolorow i wielkosci birzuterji zywicy epoksydowej z dodatkami barwnikow i kwiatow jesiennych zatopionych w zywicy epoksydowej wlasnie , ma duzy zbyt na swoja birzuterje recznie robiona sprzedaje sam osobiscie w domu i przez znajomych z rodziny i zainteresowanych klijetow wlasnych przez panie i dziweczeta , na mazowszu , jestem osoba niepelnosprawna chora na padaczke znalaz swuj sposub na zarobienie wlasej kasy w domu , polecam innym osobom niepelnosprawnym produkcje recznie robiona birzuterje - eko birzuterje ,, wlasnie dla wszystkich osob niepelnosprawnych osob w polsce , zobaczyc mozna to na You tube pl ..
  odpowiedz na komentarz
 • praca chalupnicza osob niepelnosprawnych - oszustwo
  mlody 2018
  19.01.2018, 17:00
  witam jestem osoba niepelnosprawna z mazowsza ktura zostala oszukana przez kilka firm kture proponowaly prace chalupnicza osobie niepelnosprawnej przy produkcji birzuterij z perel i korali drewnianych wyudzaja kase od osob niepelnosprawnych z mazowsza , jest to duze oszustwo i nacjaganie mlodych ludzi niepelnosprawnych na prace chalupnicza ...
  odpowiedz na komentarz
 • czy należy się dofinansowanie z PEFRON?
  Irena Tymoszuk
  11.12.2016, 08:02
  Mam rentę pracowniczą w wysokości 840 zł, jestem osobą II grupy inwalidzkiej, czy mi przysługuje na rozpoczęcie działalności dotacja PEFRON?
  odpowiedz na komentarz
 • jak zdobyć pieniądze na działalność gospodarczą
  R
  16.10.2016, 20:16
  Witam serdecznie mam takie pytanie Mam 39 lat mieszkam w Kutnie mam wykształcenie wyższe z zawodu również jestem stolarzem i jestem osoba niepełnosprawna mam druga grupę stopień umiarkowany . Pracuje na etacie o umowę o prace . Chciałbym otworzyć jeszcze własną działalność . Jaka jest szansa na dostanie dofinansowania z UE na otwarcie działalności bezzwrotnej. Gdzie szukać ? 605991655
  odpowiedz na komentarz
 • Idiotyzm...
  on
  13.08.2016, 12:01
  Dlaczego musze być bezrobotnym do dostać dofinansowanie do założenia firmy ...? Musze zrezygnować ze wszystkiego na co pracowałem latami by dostać dofinansowanie ?
  odpowiedz na komentarz
 • STRASZENIE PRZEZ MOPS
  Wieslaw Ryszard Socha
  03.02.2016, 00:06
  Jestem osoba niepelnosprawna ( stopien umiarkowany) 05-R 07-S Renta socjalna 602 zl .Chcialby zalozyc swoja jedno osobowa firme w ryczalcie a Mops straszy mnie ze ,pomimo obnizonych sladek na ZUS rente mi zabierze. Boje sie ruszyc z miejca .Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Renta a działalność gospodarcza.
  Andrzej
  06.10.2015, 21:02
  Witam, jestem rencistą z orzeczeniem o niepełnosprawności (3 grupa) na stałe. Otrzymuję rentę w wysokości 700 zł. Dostałem propozycję wyjazdu do pracy za granicę, ale musiałbym założyć własną działalność gospodarczą. Czy mogę ją założyć i nie stracić jednocześnie renty?
  odpowiedz na komentarz
 • Jestem rencistą bez orzeczenia o niepełnosprawności
  tomek
  31.07.2015, 13:30
  Jestem rencistą bez orzeczenia o niepełnosprawności, miałem pewne kłopoty ze zdrowiem, za rok kończy mi się renta chciałbym wrócić na rynek pracy, ale człowieka który był na rencie nikt nie zatrudni. Chciałbym założyć działalność, czy istnieją dotacje na założenie działalności dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawnośći, ale będących na rencie? Jestem z kujawsko-pomorskiego
  odpowiedz na komentarz
 • Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności z UE
  Agnieszka
  28.05.2012, 18:04
  Witam, reprezentuję firmę InServices zajmującą się pomocą w uzyskiwaniu dotacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie jest bardzo atrakcyjny program dla osób niepełnosprawnych gdzie można uzyskać 29000zł bezzwrotnej dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Aby starać się o dotację trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocław. Osoby zainteresowane proszę o maila na agulka007@wp.pl najpóźniej do środy ponieważ aplikację należy składać do 1.06.12
  odpowiedz na komentarz
 • Dotacją na własną firmę
  Piotr z Wrocławia
  15.03.2011, 09:19
  1.02.2011 ruszył nowy projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej - Europrzedsiębiorca 45+ gdzie można starać sie o uzyskanie dotacji na założenie własnej działalności na terenie Dolnego Śląska. Może ktoś będzie miał pomysł i jest szansa żeby uzyskać pieniądze na swój własny biznes.
  odpowiedz na komentarz
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2.
  Adam / Zielona Góra
  28.08.2010, 14:26
  Witam, Ja otworzyłem firmę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Jest to bardzo atrakcyjny program, ponieważ bardzo ułatwia start. W programie: *bezpłatne doradztwo przed i po założeniu działalności gospodarczej; *bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; *dotacja do 40 tyś. na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej(dotacja inwestycyjna); *np. kwota 850 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nawet do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Wojewódzkiego. Ja polecam jednak przedzwonić telefonicznie i się wszystkiego dokładnie wypytać.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy aby napewno?
  Radek
  23.07.2009, 14:28
  Chciałbym się dowiedzieć czy zasada dotycząca braku obowiązku zawieszenia renty socjalnej w przypadku opłacania oniżonych składek to jakaś nowość bo swego czasu dowiadywałem sie wiele na ten temat i ZUS w oficjalnej pisemnej odpowiedzi na moje zapytanie odpisał że rentę kategorycznie muszę zawiesic nie ważne jakie dochody przyniesie mi firma co zniechęciło mnie całkowicie do rozpoczynania działalności. Z uzyskaniem środków zgadzam sie z przedmówcami w marcu w moim mieście zostałem poinformowany o skończniu się środkó i o tym ze w tym roku były one znacznie nizsze niż w poprzednich mimo, że PFRON twierdzi, iż w tym roku znacznie wiecej środków jest przeznaczonych na wsparcie zatrudnienia i przedsiebiorczości.
  odpowiedz na komentarz
 • Popieram poprzednika
  ON
  22.07.2009, 10:33
  W UP nigdy nie posiadają wystarczającej informacji, kiedy PUP otrzyma pieniądze na działalności dla ON, a już jak dostaną to chętnych jest 25, a pieniędzy dla 5 chętnych- jak w PUP, w którym jestem zarejestr. A w ogóle to nigdy nie mają obowiązku informować. Tak, więc jeśli już pieniądze przyjdą i czasem nie ma chętnych w określonym czasie, to po prostu zwracają, albo przekwalifikują na inny zbędny cel- oczywiście związany z pomocą ON. Ten cel nie musi być zgodny co do zapotrzebowania rynku.
  odpowiedz na komentarz
 • Niedokońca tak pięknie !!!:)
  model85
  20.07.2009, 14:23
  PFRON zrobił błąd przyznając najpierw to staroście a starosta zazwyczaj PUP. Jak wiadomo liczą się układy w PUP i przemiłe panie tak kierują tym wszystkim żeby ON się tego odechciało. 2 sprawa to zawieszenie renty socjalnej na pełnych składkach, kolejny nieudany pomysł RP. PFRON odda emerytalną i społeczną a zdrowotna??? Ale są sposoby żeby i Zdrowotnej nie płacić:)
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas