Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator ZUS: dodatkowe przychody

27.03.2017
Autor: Materiał przygotowany we współpracy z ZUS, fot. sxc.hu
Źródło: Integracja 1/2017
Widziany przez lupę kalkulator leżący na zeszycie

Osoby, które dorabiają do świadczeń przedemerytalnych, muszą się rozliczyć z ZUS. Jeśli osoba uprawniona do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego uzyskiwała od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. dodatkowe przychody, musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie albo oświadczenie o ich wysokości.

Dotyczy to przychodów z działalności zarobkowej, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej lub ze służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych.

Z rozliczenia dodatkowych przychodów nie zwalnia informowanie na bieżąco placówki ZUS, która wypłaca zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, o rozpoczęciu działalności zarobkowej i kwocie uzyskiwanych przychodów. Dlatego niezależnie od tego, czy ZUS wiedział o dodatkowych przychodach osoby uprawnionej do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego oraz w jakiej wysokości te świadczenia były wypłacane w ciągu roku rozliczeniowego (od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.), ostateczne ich rozliczenie następuje po jego zakończeniu. ZUS rozpoczyna rozliczanie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych od 1 marca 2017 r.

Zaświadczenia i oświadczenia

Rozliczenie dodatkowych przychodów jest możliwe, gdy osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku dostarczy do ZUS zaświadczenie o ich wysokości, np. od pracodawcy, zleceniodawcy albo oświadczenie, jeśli sama za siebie opłaca składki, np. z działalności gospodarczej.

Na podstawie zaświadczeń i oświadczeń, które trzeba dostarczyć do ZUS do 31 maja 2017 r. ZUS ustala, czy:

 • zasiłek lub świadczenie przedemerytalne były wypłacane w prawidłowej wysokości,
 • ZUS musi zwrócić uprawnionemu określoną kwotę świadczenia lub zasiłku,
 • uprawniony musi zwrócić nadpłacone świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Wybór wariantu rozliczenia

ZUS rozlicza osoby uprawnione do zasiłków lub świadczeń przedemerytalnych, które osiągnęły w danym roku rozliczeniowym dodatkowe przychody w wariancie miesięcznym albo rocznym. Wybiera ten, który jest bardziej korzystny dla danej osoby. Dlatego w zaświadczeniu albo oświadczeniu powinna być podana nie tylko łączna kwota przychodu za rok rozliczeniowy 2016/2017, ale także kwoty uzyskane w poszczególnych miesiącach tego roku.

Rozliczenie roczne

Roczne rozliczenie stanowi bilans tego, w jakiej wysokości świadczenie przedemerytalne (zasiłek) było wypłacane w trakcie roku rozliczeniowego, a w jakiej przysługiwało faktycznie z powodu osiągania przychodu. Jeśli przychód uzyskany przez osobę uprawnioną do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego przekroczył:

 • roczną kwotę graniczną (patrz: tabela) – ZUS ustala, że świadczenie (zasiłek) w całym rozliczanym okresie podlegało zawieszeniu,
 • roczną dopuszczalną kwotę przychodu (patrz: tabela) – ZUS ustala, że w całym roku świadczenie (zasiłek) podlega zmniejszeniu.

Rozliczenie miesięczne

Rozliczenie miesięczne polega na porównaniu kwoty przychodu uzyskanej w danym miesiącu do granicznej lub dopuszczalnej kwoty przychodu (patrz: tabela), aby ustalić, czy w danym miesiącu świadczenie:

 • podlegało zawieszeniu,
 • podlegało zmniejszeniu,
 • przysługiwało w pełnej wysokości.

Bilans rozliczeń dla każdego miesiąca decyduje o ostatecznym rozliczeniu świadczenia (zasiłku).

Kwoty przychodu w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

 • miesięczna dopuszczalna kwota przychodu - 975,00 zł
 • miesięczna graniczna kwota przychodu - 2729,90 zł
 • roczna dopuszczalna kwota przychodu - 11 700,00 zł
 • roczna graniczna kwota przychodu - 32 758,80 zł

Materiał przygotowany we współpracy z
logo ZUS

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas