Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwolnienie z abonamentu RTV

07.04.2017
Autor: Redakcja, fot. Michel Marin/Freeimages.com
Pilot do telewizora

Zgodnie z art. 4 Ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 z późn. zm.) obowiązującej obecnie ustawy, z abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są następujące osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie:

 • zaliczone do I grupy inwalidów lub
 • z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy lub
 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego lub
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB) lub
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15% lub
 • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zwolnionych z abonamentu jest więcej (m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby powyżej 75. roku życia), o czym przeczytać można na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tam też znaleźć można spis dokumentów, które uprawniają do zwolnienia z abonamentu.

Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od kolejnego miesiąca po złożeniu w placówce Poczty Polskiej oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z niego i przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • renta socjalna
  Aga
  24.11.2020, 14:41
  czy renta socjalna na pewno zwalnia z opłacenia abonamentu rtv ??
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas