Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ustawa antydyskryminacyjna trafiła do konsultacji międzyresortowych

19.10.2009
Autor: Magdalena Gajda
Źródło: inf. własna

Rządowy projekt założeń do ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością trafił do ministerialnych konsultacji międzyresortowych. Po ich zakończeniu, przez miesiąc zbierane będą wnioski strony społecznej. Jest duża szansa, że zgodnie z obietnicami Premiera Donalda Tuska, jeszcze w grudniu tego roku nad ustawą antydyskryminacyjną będzie obradował Sejm.

Projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością został przygotowany przez organizacje pozarządowe skupione w Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. W grudniu ub.r., w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Koalicji przekazali ten projekt Premierowi Donaldowi Tuskowi.

Po wprowadzaniu poprawek rządowych, ustawa antydyskryminacyjna trafi najpierw do konsultacji między ministerstwami, a następnie zostanie udostępniona stronie społecznej. Jak zapewnia poseł Marek Plura, szef sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych, decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na posiedzeniu stałym rządu, które odbędzie się dziś,  19 października.

- Zmiany w stosunku do projektu społecznego są, ale polegają jedynie na przesunięciu pewnych kwestii do innych aktów ustawodawczych – mówi poseł Plura. Chodzi tu m.in. o zmiany w ordynacji wyborczej, którymi zajmie się specjalna komisja sejmowa. Skierowano już do niej wniosek o wprowadzenie instytucji pełnomocnika, który mógłby oddać głos za osobę z niepełnosprawnością. - Chcielibyśmy, aby została uregulowana jeszcze sprawa asystenta wyborcy oraz kart wyborczych drukowanych w systemie Brajla – mówi poseł Plura.

Drugą kwestią, która „wypadła” ze społecznego projektu jest dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zajmie się nią ministerstwo infrastruktury, a zostanie ona zawarta w znowelizowanej ustawie prawo budowlane. Według projektu, instytucje publiczne, placówki handlowe, wspólnoty mieszkaniowe, obiekty kulturalne i sportowe itd., będą miały 10 lat, aby wprowadzić zmiany architektoniczne, które pozwolą na pełne korzystanie z nich także osobom z niepełnosprawnością.

Podobny obowiązek będą mieli też przewoźnicy. Jeśli zaś jakiegoś środka transportu nie da się w pełni dostosować, pracownicy obsługi transportu zostaną zobligowani do udzielenia pomocy pasażerom z niepełnosprawnością. Najważniejsze jest jednak to, że postanowienia ustawy będą realizowane zgodnie z zasadą tzw. rozsądnego dostosowania, co oznacza, że instytucja lub placówka wdroży tylko te zmiany, które są niezbędne. Jeżeli dana instytucja lub placówka nie przystosuje swoich obiektów, osoby z niepełnosprawnością będą mogły zgłosić to do odpowiedniej instytucji kontrolnej. Ta z kolei będzie musiała wezwać instytucję do usunięcia naruszeń prawa.

Trzecią sprawą, która nie znalazła się w rządowym projekcie założeń do ustawy antydyskryminacyjnej jest umocowanie prawne stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

– Z rozmów z ministrem Jarosławem Dudą, obecnym Pełnomocnikiem, wynika, że ta kwestia znajdzie swoje uregulowanie w znowelizowanej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – mówi poseł Marek Plura. 

Poprawki rządowe, w żaden jednak sposób nie wpłynęły na wszystkie uregulowania dotyczące równouprawnienia w dostępie osób z niepełnosprawnością do dóbr i usług publicznych. Nie zmienione zostały również kary nakładane na instytucje i placówki, które będą w jakikolwiek sposób dyskryminować osoby z niepełnosprawnością. Pozostała też również kwestia odszkodowań, o które mogą się ubiegać osoby z niepełnosprawnością za brak dostępu do danego obiektu czy usługi. Odszkodowania obejmą też utracone z tego powodu korzyści. 

Po zakończeniu konsultacji między ministerstwami, pełny projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością opublikowany zostanie na stronie internetowej ministerstwa pracy i polityki społecznej – www.mpips.gov.pl. Przedstawiciele strony społecznej – wszystkich środowisk związanych z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnością – będą mieli 30 dni na przesłanie (pod specjalnie podany adres) swoich uwag i propozycji zmian.  

Zdaniem posła Plury, zgodnie z zapowiedziami rządowymi, ustawa trafi pod obrady Sejmu jeszcze w grudniu tego roku. Jeśli tak się stanie, może zostać uchwalona w połowie 2010 r.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dyskryminacja ON
  ON3
  22.02.2010, 14:06
  Najgorsza jest ryskryminacja poprzez narzucony nam kaganiec w postaci LIMITU ZAROBKOW.To PRezydent iSLD przyczynily sie do naszej gehenny.PAmientajcie ten fakt przy urnach wyborczych.Jedyna nadzieja w ODNOWICIELU I Donaldzie Tusku
  odpowiedz na komentarz
 • dyskryminacja
  02.01.2010, 18:54
  To wszystko zależy od człowieka ,jak jest wychowany czy jest nauczony szacunku do drugiego człowieka jego podejście iwogole harakrer. Swiat się zmienia a znim ludzie .
  odpowiedz na komentarz
 • Dyskryminacja...
  Mira
  04.12.2009, 05:20
  Chciałam się ubiegać o dotację na zakup samochodu. Mój ma 15 lat i mocno nadgryzł go ząb czasu. Przez długie życie dorobiłam się dużych długów (kredyty - samotna matka stawała na głowie aby dwóm synom nie przyszło do głowy "inaczej" zaspokajać swoje potrzeby finansowe), I grupy z tytułu kilku schorzeń /w tym narządu ruchu/ ledwo chodzę ale w dziwny sposób mogę prowadzić auto, praktyka 40o letnia ale przekroczyłam 66 lat: nie jestem naukowcem, politykiem itd /chociaż działam jeszcze społecznie w kole emerytów i rencistów - co było prawdopodobnie powodem że orzecznik odmówił mi prawa do opieki a ja kilka dni po wydaniu ostatecznego orzeczenia zaczęłam tej pomocy bardzo potrzebować/ więc dotacji na samochód, który naprawdę umożliwia mi względne poczucie swobody i samodzielności NIE DOSTANĘ. Nie pojadę już sama po zakupy, do lekarza, na rehabilitację,na wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na basen, który bardzo dobrze by mi zrobił, na działkę... a moi najbliżsi przecież pracują, więc nie mają czasu, aby mnie dopieszczać non stop... Czy to nie jest dyskryminacja ze względu na wiek w ramach organizacji mającej NAM pomagać i likwidować bariery?! Ja wiem, że jestem nietypową niepełnosprawną staruszką, bo zapomniałam się zestarzeć psychicznie i zamiast grzecznie robić na drutach i odmawiać pacierze mam całkowicie inne zainteresowania i potrzeby, które chciałabym realizować, póki całkiem mnie nie sparaliżuje... Komentarz: Głupia jakaś, czy co?! Kto to słyszał w naszym Katolickim KRAJU takie pomysły...
  odpowiedz na komentarz
 • dyskrymiacja
  Helena
  28.11.2009, 20:18
  Gorszej dyskrymiacji doznałam kiedy pracowałam w spółdzielni inwalidów w Katowicach Janowie . Tam dopiero była dykkryminacja.ALE teraz to i tak by mi nikt nie uwiwżyłNawet boję się o tym pisać.Jedynym człowiekiem ,który trochę bronił nas był człowiek , który sam był osobą niepełnoooooooosprawną.Ale i on musiał się dostosować do zarządu.Teraz to już ja nic nie udowodnię apozatym boę się nawet otym pisać.TObyło przerażające..TO wszystko było tylko na pokaz.
  odpowiedz na komentarz
 • Myślicie,że ustawa antydyskryminacyjna zmieni zachowanie ludzi
  usa
  05.11.2009, 15:23
  wypaczonych przez 50 lat komunizmu?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas