Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ustawa antydyskryminacyjna trafiła do konsultacji międzyresortowych

19.10.2009
Autor: Magdalena Gajda
Źródło: inf. własna

Rządowy projekt założeń do ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością trafił do ministerialnych konsultacji międzyresortowych. Po ich zakończeniu, przez miesiąc zbierane będą wnioski strony społecznej. Jest duża szansa, że zgodnie z obietnicami Premiera Donalda Tuska, jeszcze w grudniu tego roku nad ustawą antydyskryminacyjną będzie obradował Sejm.

Projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością został przygotowany przez organizacje pozarządowe skupione w Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. W grudniu ub.r., w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Koalicji przekazali ten projekt Premierowi Donaldowi Tuskowi.

Po wprowadzaniu poprawek rządowych, ustawa antydyskryminacyjna trafi najpierw do konsultacji między ministerstwami, a następnie zostanie udostępniona stronie społecznej. Jak zapewnia poseł Marek Plura, szef sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych, decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na posiedzeniu stałym rządu, które odbędzie się dziś,  19 października.

- Zmiany w stosunku do projektu społecznego są, ale polegają jedynie na przesunięciu pewnych kwestii do innych aktów ustawodawczych – mówi poseł Plura. Chodzi tu m.in. o zmiany w ordynacji wyborczej, którymi zajmie się specjalna komisja sejmowa. Skierowano już do niej wniosek o wprowadzenie instytucji pełnomocnika, który mógłby oddać głos za osobę z niepełnosprawnością. - Chcielibyśmy, aby została uregulowana jeszcze sprawa asystenta wyborcy oraz kart wyborczych drukowanych w systemie Brajla – mówi poseł Plura.

Drugą kwestią, która „wypadła” ze społecznego projektu jest dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zajmie się nią ministerstwo infrastruktury, a zostanie ona zawarta w znowelizowanej ustawie prawo budowlane. Według projektu, instytucje publiczne, placówki handlowe, wspólnoty mieszkaniowe, obiekty kulturalne i sportowe itd., będą miały 10 lat, aby wprowadzić zmiany architektoniczne, które pozwolą na pełne korzystanie z nich także osobom z niepełnosprawnością.

Podobny obowiązek będą mieli też przewoźnicy. Jeśli zaś jakiegoś środka transportu nie da się w pełni dostosować, pracownicy obsługi transportu zostaną zobligowani do udzielenia pomocy pasażerom z niepełnosprawnością. Najważniejsze jest jednak to, że postanowienia ustawy będą realizowane zgodnie z zasadą tzw. rozsądnego dostosowania, co oznacza, że instytucja lub placówka wdroży tylko te zmiany, które są niezbędne. Jeżeli dana instytucja lub placówka nie przystosuje swoich obiektów, osoby z niepełnosprawnością będą mogły zgłosić to do odpowiedniej instytucji kontrolnej. Ta z kolei będzie musiała wezwać instytucję do usunięcia naruszeń prawa.

Trzecią sprawą, która nie znalazła się w rządowym projekcie założeń do ustawy antydyskryminacyjnej jest umocowanie prawne stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

– Z rozmów z ministrem Jarosławem Dudą, obecnym Pełnomocnikiem, wynika, że ta kwestia znajdzie swoje uregulowanie w znowelizowanej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – mówi poseł Marek Plura. 

Poprawki rządowe, w żaden jednak sposób nie wpłynęły na wszystkie uregulowania dotyczące równouprawnienia w dostępie osób z niepełnosprawnością do dóbr i usług publicznych. Nie zmienione zostały również kary nakładane na instytucje i placówki, które będą w jakikolwiek sposób dyskryminować osoby z niepełnosprawnością. Pozostała też również kwestia odszkodowań, o które mogą się ubiegać osoby z niepełnosprawnością za brak dostępu do danego obiektu czy usługi. Odszkodowania obejmą też utracone z tego powodu korzyści. 

Po zakończeniu konsultacji między ministerstwami, pełny projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością opublikowany zostanie na stronie internetowej ministerstwa pracy i polityki społecznej – www.mpips.gov.pl. Przedstawiciele strony społecznej – wszystkich środowisk związanych z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnością – będą mieli 30 dni na przesłanie (pod specjalnie podany adres) swoich uwag i propozycji zmian.  

Zdaniem posła Plury, zgodnie z zapowiedziami rządowymi, ustawa trafi pod obrady Sejmu jeszcze w grudniu tego roku. Jeśli tak się stanie, może zostać uchwalona w połowie 2010 r.

 

Komentarz

  • Dyskryminacja ON
    ON3
    22.02.2010, 14:06
    Najgorsza jest ryskryminacja poprzez narzucony nam kaganiec w postaci LIMITU ZAROBKOW.To PRezydent iSLD przyczynily sie do naszej gehenny.PAmientajcie ten fakt przy urnach wyborczych.Jedyna nadzieja w ODNOWICIELU I Donaldzie Tusku

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas