Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność umiarkowana – na co mogę liczyć?

13.07.2017
Autor: T.

Jestem na rencie i mam niepełnosprawność umiarkowaną. Dokucza mi biodro, na które będę miał operacje w 2019 r. Mam bardzo niską rentę i chciałbym podjąć pracę na pół lub cały etat. Ile w chwili obecnej mogę dorobić? Czy na czas operacji i rehabilitacji będę mógł skorzystać ze zwolnienia lekarskiego (jestem na rencie)? Czy w tej chwili (niepełnosprawność umiarkowana) należy mi się karta parkingowa? Z jakich jeszcze uprawnień mogę skorzystać?

Szanowny Panie,

w myśl obowiązujących przepisów, osoby z niepełnosprawnością mogą być zatrudnione – przy umowie o pracę konieczne jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarza medycyny pracy na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli przychód pracującego rencisty nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie otrzyma w pełnej wysokości. Natomiast jeśli jego przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyniesie więcej niż 130% tej kwoty, to świadczenie zostanie pomniejszone. Jeśli zaś przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, to wypłata renty będzie zawieszona.

Więcej informacji oraz kwoty powodujące zawieszanie świadczenia można znaleźć na stronie ZUS.

Ponieważ nie wiemy, kiedy zostało wydane Pańskie orzeczenie o niepełnosprawności oraz jakie zawiera zapisy, nie możemy udzielić informacji, czy może Pan ubiegać się o wydanie karty parkingowej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania kart parkingowych znajdzie Pan na naszym portalu.

Na naszym portalu znajdzie Pan także informacje o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas