Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga w PKP i inne

13.07.2017
Autor: K.

Małżonek posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ze wskazaniami m.in.: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zw. ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – okresowo wymaga; korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitac., świadczonych przez sieć inst. pomocy społecznej, socjalnych, opiekuńczych itp. – częściowa pomoc usługowa. Jakie ulgi jemu i opiekunowi przysługują? Kto może być opiekunem i czy musi mieć przy sobie jakieś dokumenty? Czy może ubiegać się o zasiłek, mimo iż otrzymuje rentę ZUS?

Szanowna Pani,

pełne informacje dotyczące ulg i uprawnień, które przysługują osobie posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, znajdzie Pani na naszym portalu.

Przy korzystaniu z ulg w komunikacji opiekunem jest osoba podróżująca z osobą z niepełnosprawnością.

Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad osobą z niepełnosprawnością przysługuje wyłącznie osobom zobowiązanym do alimentacji.

Niestety nie wiemy, o jaki zasiłek Pani pyta. Jeśli mąż spełnia kryteria, tj. posiada stopień umiarkowany, a niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, to może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym Centrum Integracja w Warszawie – nr tel: 22 831 85 82.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas