Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o niepełnosprawności. Czy się odwoływać?

12.07.2017
Autor: N.

Jestem na wózku 2,5 roku – uszkodzenie rdzenia kręgowego /wypadek na nartach/. Miałam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do 31 marca 2017 r. oraz oznaczenia 10-N i 05-R. Na obecnym mam tylko symbol 10-N. Proszę o radę, czy się odwoływać od orzeczenia? Nikt także nie potrafi mi wytłumaczyć, co to znaczy „zdolny do pracy w warunkach pracy chronionej”. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Szanowna Pani,

zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbole nie odpowiadają określonym jednostkom chorobowym, a jedynie grupom uszkodzonych narządów. Oznacza to, że symbol przyczyny niepełnosprawności 10-N będzie miała wpisany zarówno osoba, która np. przebyła udar, jak i osoba chora na SM. W orzeczeniu może być podany więcej niż jeden symbol niepełnosprawności, nie więcej jednak niż trzy. Ważne jest to, że każdy z symboli zawartych w orzeczeniu niezależnie od pozostałych musi stanowić samodzielną przyczynę niepełnosprawności.

Prawdopodobnie lekarz orzecznik uznał, że wiodącą przyczyną niepełnosprawności w Pani sytuacji jest schorzenie neurologiczne. W obowiązującym systemie na zakres ulg ma wpływ przede wszystkim stopień niepełnosprawności. Symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R w opisanym przypadku nie ma wprost wpływu na uprawnienia, dlatego trudno nam podpowiadać, czy składanie odwołania jest zasadne.

Natomiast wskazanie dotyczące zatrudnienia w warunkach chronionych nie ma żadnego wpływu na możliwość podjęcia zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością. O tym, czy osoba może być zatrudniona na określonym stanowisku pracy (bez względu na to, czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności, czy też nie), decyduje lekarz medycyny pracy.

Polecam artykuł „Czy osoby z niepełnosprawnością mogą pracować?”.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas