Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Razem w naszej szkole – konkurs na film promujący integrację (gimnazja)

04.11.2003

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu organizuje konkurs zatytułowany "Czy naprawdę jesteśmy inni? Razem w naszej szkole". W ramach konkursu wyłoniony zostanie najlepszy film reklamowy promujący integrację niepełnosprawnej i sprawnej młodzieży. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów.

Aby wziąć udział w konkursie należy nakręcić krótki film (30 - 60. sekund) i przesłać go do 28 listopada 2003 r. na adres Stowarzyszenia.

Do udziału w konkursie zaproszone są zarówno osoby indywidualne, jak i całe klasy. Jeżeli uczniowie jednej szkoły nagrają więcej niż jeden film, szkoła powinna dokonać wstępnej selekcji. Każda szkoła może bowiem przesłać tylko jedno nagranie.

Najlepsze filmy będą prezentowane na przeglądzie w Warszawie w 2004 r. Zwycięska szkoła otrzyma kamerę video, autorzy filmu - nagrody i dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2003 r.

Filmy należy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Konkurs jest jednym z elementów programu Stowarzyszenia skierowanego do uczniów gimnazjów, który ma na celu zaprezentowanie osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby umożliwić pokonanie wciąż istniejących barier i budowanie atmosfery "gimnazjum dla wszystkich". W ramach tej akcji, przy współpracy z MENiS, przygotowano film przedstawiający osoby niepełnosprawne w różnych sytuacjach oraz scenariusz zajęć edukacyjnych dla nauczycieli dotyczący problemów niepełnosprawności. Filmy edukacyjne, konspekty zajęć oraz informacje o konkursie mają trafić do wszystkich gimnazjów na terenie kraju.


Regulamin Konkursu "Czy naprawdę jesteśmy inni? Razem w naszej szkole"

§ 1.

Konkurs "Czy naprawdę jesteśmy inni? Razem w naszej szkole" organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest skierowany do uczniów gimnazjów. Zadanie konkursowe obejmuje nagranie filmu reklamowego promującego integrację młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej.

§ 2.

1. Konkurs "Czy naprawdę jesteśmy inni? Razem w naszej szkole", zwany dalej Konkursem,
ogłasza i rozstrzyga powołana w tym celu Kapituła Konkursu zwanej dalej Kapitułą.
2. Kapituła liczy 7 osób.
3. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele delegowani przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej i Sportu (4 osoby) oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (3 osoby).

§ 3.

1. Przygotowany film powinien trwać od 30 do 60 sekund.
2. Film może być nagrany na kasecie VHS lub techniką cyfrową.
3. Do filmu powinna być dołączona metryczka z danymi autorów filmu oraz adres szkoły.
4. Do filmu należy załączyć oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku występujących w nim osób. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.

§4.

Jeżeli uczniowie jednej szkoły wykonają więcej niż jeden film, to szkoła powinna dokonać wstępnej weryfikacji. Każda szkoła może zgłosić do konkursu ogólnokrajowego tylko jeden film.

§ 5.

1. Filmy należy przesyłać do biura Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, przy ul. Dzielnej 1; 00-162 Warszawa.
2. Termin nadsyłania filmów upływa 28 listopada 2003 r.

§6.

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w grudniu 2003 r.
2. Wręczenie nagród w zwycięskiej szkole nastąpi w pierwszej połowie stycznia.
3. Zwycięska szkoła otrzyma kamerę video, autorzy filmu - nagrody i dyplomy.
4. Prezentacja najlepszych filmów nastąpi w 2004 roku.

§7.

Autor przenosi na stowarzyszenie prawa autorskie do utworu na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem, na płytach CD, CDRW, CDR, DVD, video cd, minidysk, kasetach audio, kasetach VHS,
 2) wprowadzenie do obrotu,
 3) wprowadzenie do pamięci komputera,
 4) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 5) wystawienie,
 6) wyświetlenie,
 7) najem,
 9) dzierżawa,
 8) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
 9) nadanie za pośrednictwem satelity,
10) rozpowszechnianie przez INTERNET i inne sieci komputerowe.

Oświadczenie

Autorzy utworu:

.................................................................
.................................................................

oświadczają, że został im doręczony regulamin KONKURSU "CZY NAPRAWDĘ JESTEŚMY INNI", zapoznali się z jego postanowieniami, które w całości akceptują i przenoszą prawa do utworu na STOWARZYSZNIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI zgodnie z postanowieniami regulaminu.

…………………………
…………………………


W przypadku aktorów niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych konieczne jest złożenie podpisów przez przedstawicieli ustawowych.

§ 8.

Regulamin Konkursu jest dostępny na portalu www.niepelnosprawni.pl.

Organizator konkursu:

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Opracowanie: Anna Jastrzębska

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas