Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Chciałbym mieć 2 grupę. Jak to zrobić?

07.07.2017
Autor: K.

Narząd wzroku powoduje inwadztwo 3 grupy – od dzieciństwa narząd słuchu – dostałem rentę. Muszę mieć 2 grupę, żeby dostać dofinansowanie w wysokości 153 zł.

Szanowny Panie,

zasiłek pielęgnacyjny, czyli 153 zł, o którym Pan wspomniał, przysługuje:

  • dziecku z niepełnosprawnością,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

Nie wiemy, czy posiada Pan orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Jeśli nie, to proponujemy złożenie wniosku do miejskiego/powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. Jeśli otrzyma Pan co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności i w orzeczeniu będzie wskazane, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, wówczas będzie Panu przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny.

Więcej informacji dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas