Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Po wypadku wciąż nie mogę pracować. Co robić?

12.07.2017
Autor: B.

Witam, mam na imię [do wiad. red.], mam 25 lat. W czerwcu rok temu doszło do wypadku, w którym złamałam kręgosłup, od tamtego czasu nie pracuję, pobieram zasiłki, bo moja zdolność do pracy jest ograniczona. Dzisiaj miałam kolejne badanie, z którego wynika, że nic w temacie złamania się nie zmieniło, widać małą różnicę, ale to i tak w dalszym ciągu nie daje mi możliwości jakiejkolwiek pracy. Co dalej mam zrobić? Czy mam prawo ubiegać się o kolejny zasiłek, rentę?

Szanowna Pani,

informacje udzielone przez Panią są niestety bardzo ogólne.

Mając na uwadze to, co Pani napisała, informuję, że prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego

oraz

  • legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) okresem składkowym i nieskładkowym.

W związku z Pani sytuacją należy skontaktować się z właściwą dla Pani miejscowo placówką ZUS, celem weryfikacji Pani sytuacji rentowej. Również w przypadku pobieranych dotychczas innych świadczeń należy skontaktować się z instytucją, która przyznała Pani świadczenia i ustalić kwestię możliwości ich kontynuacji.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas