Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dzień Pracownika Socjalnego. Wzorowi Pracownicy Socjalni

'Mniej niż rodzina, ale więcej niż urzędnik' - takim porównaniem przywitała laureatów i gości sekretarz stanu Jolanta Banach. Na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wręczono nagrody i wyróżnienia tym, których działania na polu pomocy społecznej są wzorem do naśladowania.

Dzień pracownika socjalnego obchodzony jest 21 listopada. Od 1993 roku wręczane są z tej okazji nagrody. Promuje się pracowników socjalnych i inne osoby oraz placówki udzielające wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. W 2003 r. laureatów poznaliśmy dzień wcześniej, na uroczystości zorganizowanej w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w spotkaniu nie uczestniczył Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Jerzy Hausner, który w tym czasie brał udział w rozmowach na temat przyszłości PKP. Resort reprezentowała więc Pani Pełnomocnik Jolanta Banach, oraz Pani Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej.

Wręczanie nagród poprzedzone zostało wystąpieniem Bożenny Balcerzak-Parodowskiej. Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych przybliżyła zebranym założenia towarzyszące opracowaniu nowych kryteriów dochodowych, regulujących dostęp do wsparcia pomocy społecznej, zapisanych w projekcie ustawy o pomocy społecznej. Projekt ten znajduje się obecnie w Sejmie.

W zasadniczej części uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia. Do oceny wpłynęły 272 wnioski. Nominacje mógł zgłaszać każdy, również osoby fizyczne. Laureatów wyłoniła, działająca przy Ministerstwie Pracy, Rada Pomocy Społecznej.

Nagrody indywidualne:

Siostra Helena Pszczółkowska, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Maria Ignatowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku

Ks. Mirosław Jaworski, (Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej)

Ewa Święch, Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Głogowie

Halina Kotala, kierownik MOPS w Rydułtowach

Alicja Śmietana, pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Włodzimierz Kałek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Bożena Szychowska-Mańkowska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zagórowie

Ks. Lesław Kauc, Dyrektor Ośrodka Opiekuńczego 'Oratorium Twój Dom' w Krośnie

Elżbieta Maruszak, starszy pracownik socjalny MOPS w Bydgoszczy

Nagrody zespołowe:

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej

Stanisław Duszyński i Jolanta Żydałowicz, Fundacja Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu

Stowarzyszenie Wspierania Osobowości Dzieci i Młodzieży - Świetlica Środowiskowa 'Wzrastanie' w Przemyślu

Zespół Specjalistów: z DPS w Krakowie w składzie: A. Bezpalko, M. Rozwadowska-Suruło, E. Rozwadowska oraz R. Fajferek i T. Szarek z Aresztu Śledczego w Krakowie

Fundacja Rodzin Adopcyjnych w Warszawie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe - Warszawa

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni 'Plus Eko' - Szkoła Życia w Wandzinie

Listy gratulacyjne indywidualne:

Maria Jasińska-Cepin, Prezes Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski

Maria Suchocka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Św. Franciszka

Bożena Antończyk, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

Ks. Zbigniew Samociak, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Gubinie

Krystyna Piasecka-Matecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Elżbieta Brudło, Dyrektor Domu Dziecka w Krzyżu Wielkopolskim

Listy gratulacyjne zespołowe:

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Profesora A. Kamińskiego w Warszawie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy 'Słyszę Serce' w Łodzi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Filia Łódź-Bałuty

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach

Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa Wola

Zespół: M. Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, L. Rozborska - Dyrektor MOPS w Rzeszowie, A. Zacios - Prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

(Lista nagrodzonych i wyróżnionych na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatorów spotkania.) 

Autor: Rafał Kowalski
Opracowanie: (redakcja ngo.pl)

Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak często wyjeżdżasz na urlop?

Biuletyn