Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyje a wcześniejsza emerytura

Autor: Z.

Matka od 27 lat na EWK; mam córkę, w br. kończy 27 lat, niepełnosprawna, stopień znaczny od urodzenia /porażenie 4-kończyn., padaczka, wymaga 24-godzinnej opieki ,mycie, karmienie itp./. Miałam to szczęście, iż do 1991 r. przepracowałam 20 lat, z tego też tytułu w 1991 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę, która obecnie wynosi ok. 1200 zł + 153 zł pielęgnacyjny, córki aktualna emerytura to ca 700 zł. Przez wszystkie lata nie otrzymywałam żadnych dodatkowych świadczeń /oczywiście mąż pracował/ bo mi się nie należało. A pytanie mam krótkie – czy te 27 lat, które wyjęłam z życiorysu, sama również otarłam się o śmiertelną chorobę, mogę wliczyć do stażu emerytalnego i policzyć nową emeryturę?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, okresami nieskładkowymi są m.in.:

  • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
  • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia.

Problem u Pani może być związanym z zapisem „przed dniem nabycia prawa do emerytury”, niemniej jednak warto udać się do oddziału ZUS i przedstawić swój okres opieki nad córką, aby ZUS jeszcze raz zbadał Pani sytuację pod kątem wyżej wymienionego przepisu.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas