Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Remont łazienki – dofinansowanie

23.06.2017
Autor: B.

Partner ma usunięty staw kolanowy i nie może skorzystać z wanny. Niestety, remont łazienki – wymiana wanny na kabinę prysznicową – nie leży w naszych możliwościach finansowych. Myję partnera chusteczkami nawilżonymi, ale to nie jest najlepszy sposób utrzymania higieny. Fundacje, o których dostałam informacje, działają na zasadzie wsparcia finansowego na wskazane konto, co nie wchodzi w rachubę. Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje takimi funduszami, aby nas wesprzeć.

Szanowna Pani,

do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy m.in. likwidacja barier architektonicznych. Środki na ich realizację zapewnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie likwidacji barier następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Do wniosku, którego wzór znajdziecie Państwo w stosownej instytucji, należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia zaliczającego daną osobę do jednej z grup inwalidów. Może on zostać złożony przez osobę niepełnosprawną w każdym czasie. 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej informacji o dofinansowaniu do likwidacji barier architektonicznych znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas