Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Od lipca „koperty” tylko niebieskie. Czy wszystkie?

27.06.2017
Autor: Mateusz Różański, fot. M. Różański
Trzej robotnicy drogowi malują na niebiesko miejsce parkingowe przy ulicy

Do 30 czerwca 2017 r. miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością powinny być niebieskie. Wiadomo o tym od niemal dwóch lat. Czy jednak samorządy zdążyły pomalować „koperty”?

Przepisy nie pozostawiają złudzeń. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego czytamy:

 • w przypadku znaku P-18, stosowanego w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk, „stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej”,

Znak drogowy P-18, czyli białe linie wymalowane z trzech stron miejsca parkingowego
Znak P-18, czyli białe linie wyznaczające miejsce postojowe

 • w przypadku znaku P-24, stosowanego do oznakowania stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością, posiadających kartę parkingową, umieszcza się go „na nawierzchni barwy niebieskiej”.

Znak P-24, czyli namalowany na nawierzchni symbol osoby na wózku
Znak P-24, czyli malowany na nawierzchni symbol osoby na wózku

Tyle teoria. A jak to wygląda w praktyce? Do naszej redakcji docierały pytania od Czytelników, ale też przedstawicieli władz samorządowych dotyczące realizacji tych przepisów. O odpowiedź na nie poprosiliśmy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jak miejsce parkingowe osoby z niepełnosprawnością ma być oznakowane?

Oznaczanie miejsca (znaki pionowe)

W celu oznaczenia miejsca przeznaczonego na postój pojazdów stosuje się znaki pionowe: D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, D-18b „parking zadaszony”.

Znak D-18a, czyli pionowy znak z literą P oraz kopertą
Pionowy znak D-18a, czyli litera P z kopertą

W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby z niepełnosprawnością lub kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, wraz z wyżej wymienionymi znakami pionowymi umieszcza się tabliczkę T-29 informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby.

Tabliczka T-29, czyli biała tabliczka z czarnym symbolem osoby na wózku
Dodawana do znaków pionowych tabliczka T-29

Wyznaczanie miejsca (znaki poziome)

Natomiast znaki poziome P-18 „stanowisko postojowe” i P-20 „koperta” wyznaczają miejsce przeznaczone na postój pojazdów.

Znak P-18, czyli białe linie

Znak P-18 stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Stanowiska przeznaczone dla samochodów osób z niepełnosprawnością, oznaczone znakiem poziomym P-18 uzupełnionym symbolem osoby niepełnosprawnej (znak P-24) zaleca się dodatkowo oznaczać tabliczką do znaków drogowych pionowych T-29, informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby.

Znak P-18, czyli namalowane na nawierzchni białe linie, wraz ze znakiem P-24, czyli symbolem osoby na wózku
Znak P-18, czyli białe linie wyznaczające miejsce postojowe, z uzupełnieniem w postaci znaku P-24, czyli symbolu osoby na wózku

W przypadku stanowiska ustalonego konstrukcyjnie na postój jednego pojazdu nie stosuje się znaku poziomego P-18 (nie wyznacza się miejsca postoju pojazdu znakiem poziomym).

Znak P-20, czyli „koperta”

Ponadto w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu, stosuje się znak poziomy P-20 „koperta”. W przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnością należy wewnątrz „koperty” umieścić symbol osoby niepełnosprawnej (znak P-24).

Namalowane na nawierzchni znaki P-20, czyli koperta, oraz P-24, czyli symbol osoby na wózku
Znak P-20, czyli „koperta” z uzupełnieniem w postaci znaku P-24, czyli symbolu osoby na wózku

Ponadto dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku pionowego D-18a.

Czy przemalowanie tzw. kopert na kolor niebieski jest obowiązkowe?

Stanowiska postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. Obowiązek ten potwierdza również pkt 5.2.9.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych..., który stanowi, że znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej, niezależnie od tego, czy znak P-24 jest stosowany łącznie ze znakiem poziomym P-18, czy też P-20.

Jakie sankcje grożą samorządom za niewprowadzenie zmian w wyglądzie tzw. kopert?

Przepisy nie przewidują sankcji za naruszenia związane z występowaniem w organizacji ruchu niewłaściwego oznakowania na drogach innych niż wewnętrznych.

Co w takim razie z drogami wewnętrznymi?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoba, która narusza obowiązek dotyczący sposobu oznakowania dróg wewnętrznych lub zleca wadliwe dokonanie tej czynności (m.in. zarządca lub właściciel terenu), popełnia wykroczenie.

Czy tzw. koperty, które nie zostaną przemalowane na niebiesko, przestaną być ważne i będą mogli na nich parkować kierowcy bez karty parkingowej?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentuje stanowisko, że brak niebieskiej barwy nawierzchni (wymaganej przepisami technicznymi z zakresu znaków i sygnałów drogowych) nie zmienia znaczenia wymienionych wyżej znaków poziomych (P-20, P-24).

Kodeks wykroczeń stanowi, że: „Ocena zgodności zachowań kierujących pojazdami z przepisami ruchu drogowego należy do uprawnionych organów kontroli ruchu drogowego (policji, straży gminnych i miejskich)”.

Czy miasta malują na niebiesko?

Sprawdziliśmy, jak realizacja przepisów wygląda w różnych częściach kraju.

Białystok

Anna Kowalska, Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

- Wszystkie nowo wyznaczane stanowiska postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, jak również stanowiska istniejące odnawiane w bieżącym roku, będą posiadały symbole osoby niepełnosprawnej P-24 umieszczone na nawierzchni koloru niebieskiego.

Bielsko-Biała

Magdalena Korzeniowska, starszy specjalista do spraw inżynierii w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej:

- „Kopert” w mieście mamy około 130, w tym 100 w strefach płatnego parkowania. Zleciliśmy wykonanie oznakowania tych miejsc parkingowych do 30 czerwca, tak jak zakłada rozporządzenie. Wykonawca zapewnia nas, że mu się to uda. Mimo obiektywnych trudności, tego, że często tzw. koperty są zajęte przez cały dzień, udaje mu się pomalować ich średnio 10 dziennie. Widać, że te prace postępują.

Bydgoszcz

Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:

- W przypadku „kopert”, które znajdują się w naszym zarządzie, czyli ZDMiKP w Bydgoszczy, już w ubiegłym roku podczas odnawiania oznakowania poziomego odmalowaliśmy 100 proc. kopert w nowej, wymaganej, błękitnej konwencji. W tym roku jedynie odnawiamy malowanie, żeby było nowe, estetyczne, a przede wszystkim czytelne i jednoznaczne dla wszystkich, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że nie wszyscy kierowcy widzą, że miejsce jest dedykowane osobie niepełnosprawnej.

Lublin

Karol Kieliszek, Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin:

- Jesteśmy w trakcie wykonywania oznakowania w kolorze niebieskim. Zamierzamy do 30 czerwca wprowadzić wymagane rozporządzeniem oznakowanie. Swe prace koncentrujemy na ścisłym centrum, następnie na miejscach, gdzie oznakowanie jest słabo widoczne, wytarte, i systematycznie planujemy przechodzić w kolejne rejony.

Sosnowiec

Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Sosnowiec:

- Przemalowaliśmy część miejsc parkingowych. Jesteśmy w trakcie procesu i zdajemy sobie sprawę z ważności tych przepisów.


Według informacji z końca kwietnia 2017 r., w Polsce używanych jest 408 tys. 938 kart parkingowych (15 tys. 971 wydanych na dzieci, 389 tys. 109 dla osób dorosłych, 3858 dla placówek).

Warto przypomnieć sobie, komu obecnie przysługują karty parkingowe.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Jadwiga
  Hwdp
  25.03.2020, 14:56
  straż miejska działa w sposób skandaliczny nie są w stanie sprawdzić osoby niepełnosprawnej i zabierają samochód na parking strzeżony dają zarobić holującym firmą. wiele naruszeń prawa naruszenie etyki i w ogóle skoro nie są w stanie sprawdzić to dlaczego zabierają samochód. straż miejska myśl i zachowuj się normalnie ,napisać kartkę wezwanie numer telefonu, sprawe wyjaśnij a nie bezmyślnie zabierasz samochody a ludzie płacą po 500 zł
  odpowiedz na komentarz
 • puste slowa znaki znakami a kierowcy nadal blokujakoperty
  zygmunt
  01.06.2019, 15:59
  tragedia WADOWICE OSWIECIM sluzby tym wogule tym sie nie interesuja
  odpowiedz na komentarz
 • Oznakowanie miejsc parkingowych dla niepelnosprawnych
  Barbara
  27.02.2019, 17:38
  W Krakowie jest pełno miejsc bez oznaczeń poziomych chociaż ten przepis jest wprowadzony od 07.2017 Straż Miejska tylko czyha na tych którzy nie zauważą znaku/drzewo wysoki pojazd itp/ W takiej sytuacji powinni odpuścić mandat ale najwyraźniej chodzi o łowienie naiwnych i szukanie kasy Mandat 500+laweta 500+5punktow karnych Z kopertami niebieskimi na jezdni ,nic nie zarobią!
  odpowiedz na komentarz
 • Miejsce parkingowe
  Andrzej.K.
  15.01.2019, 15:03
  Ale musi być oznaczenie pionowe i poziome czy wystarczy tylko jedno z nich ???
  odpowiedz na komentarz
 • Parking bez znaku pionowego
  RK
  14.10.2018, 15:01
  Czy w przypadku, kiedy na miejscu parkingowym namalowana jest "niebieska koperta", jednakże nie występuje przy tym miejscu znak pionowy, nadal obowiązuje jako miejsce przeznaczone wyłącznie dla inwalidów i zabrania parkowania pozostałym uczestnikom ruchu drogowego?
  odpowiedz na komentarz
 • miejsce parkingowe dla osob niepełnosprawnych na terenie prywatnym
  Anna
  25.09.2018, 16:01
  Czy straż miejska może egzekwować (udzielać mandatow) za postoj na kopercie na terenie prywatny?
  odpowiedz na komentarz
 • IDIOTYZM
  M.D.
  25.07.2018, 18:30
  Widziałem kilka tak oznaczonych miejsc i jest poważny problem. Wystarczy kropla deszczu i nawierzchnia tak oznaczonego stanowiska to ślizgawka. Jakiż to oświecony umysł wpadł na tak niedorzeczny pomysł? Zgoda cała banda kapusiów, donosicieli, ormowców i innych zdrowych byków sobie poradzi. Co jednak z ludźmi, którzy naprawdę mają ograniczoną swobodę poruszania się?
  odpowiedz na komentarz
 • Oznakowanie
  Briks A
  20.07.2018, 22:23
  Czy może być pod znakiem,której grupie inwalidzkiej można zaparkować?
  odpowiedz na komentarz
 • obowiązująca wykładnia przepisów dotyczących oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
  Idzi Przybyłek
  07.07.2018, 22:08
  tutaj jest link do wykładni SN jak powinny być oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych a co za tym idzie już nie ma dowolności w interpretacji http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%20372-16.pdf
  odpowiedz na komentarz
 • Co z oznaczeniem miejsc na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych
  wojciech
  03.05.2018, 13:41
  Na terenie spółdzielni mieszkaniowej "Janowo" w Rumi administracja nie zamierza malować miejsc tzw. kopert na kolor niebieski. Czy słusznie? Podobno uzgodniono z Komendantem Straży Miejskiej, iż na trenach należących do Sp-ni nie ma obowiązku ich malowania, lecz ja nie doszukałem się w Rozporządzeniu takiego wyłączenia. Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Koperty tylko niebieskie?
  wieluniak
  02.05.2018, 16:10
  Pomysły bardzo dobre, może w ten sposób pomożemy niepełnosprawnym. Ale nie wszędzie są te wytyczne kodeksu realizowane - zapraszam do Wielunia w woj. łódzkim - tu żadne miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych nie trzyma norm ustawowych. Ani szerokość, ani długość, ani oznaczenia na słupkach. Mam wrażenie, że te słupki zasadzili jakieś głupki!!! Nie dotyczy to jedynie sieci sklepów spożywczych na terenie miasta, tu jest wszystko ok.
  odpowiedz na komentarz
 • przepisy
  Karol Suski
  15.03.2018, 14:51
  Witam, Mam kilka drobnych wątpliwości: 1. Kiedy miejsce powinno być wymalowane jak P-18 a kiedy z kopertą jak P-20. Wcześniej malowano wszystko z kopertami teraz same linie zewnętrzne. Np. duże parkingi przy centrach handlowych, cmentarzach - jakie powinny mieć miejsca? 2. Czy i jaki przepis mówi, że oprócz znaku poziomego musi być pionowy (czy tylko może być)? Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Koperta
  Iwo
  07.03.2018, 13:56
  Chciala bym odnoesc sie do sprawy wygladu miejsc dla osob niepelnosprawnych. Ja jestem taka osoba ktora z takiego miejsca korzysta. I mosze powiedziec pewnie nie jako jedyna ze zyjemy w bardzo nieudolnym kraju. W momencie kiedy stalam sie os. niepelnosprawna wystapilam do zarzadcy terenu w miejscu zamieszkania widzew- lodz ktorym wowczas byla administracja o wyznaczenie takiego miejsca dla mnie( w tym czasie w bliskiej okolicy mojego mieszkania wogole takich miejsc nie bylo) oczywiscie na pismie. Miejsce to zostalo mi wyznaczone ale koszty jego wykonania musialam wykomac we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Co tez uczynilam. Dodatkowo mialam nr rejestracyjny i przez 6 lat bez problemu z tego miejsca korzystalam. Kiedy teren te przeszedl pod nadzor zarzadu drog i transportu lodz okazalo sie ze to miejsce jest niewlasciwie oznakowane no i numeru nie moze byc. I wtedy zaczol sie moj koszmar. 1) zaczeli tam stawiac wszyscy zaznacze odrazu zdrowi kierowcy. Fochowo mowiac nieuprawnieni do tego kierowcy. Ale nie pozna bylo ich ukarac bo: nagle okzalo sie ze kopreta za mala nie spelnia norm. Byl oczywiscie znak pionowy ale on sam w sobie nie jest wazny. Wystapilam zatem kolejnym pismem tym razem do zarzadu drog o wlasciwe oznakowanie tego miejsca. I zrobili. Mialo to miejsce w maju 2017r. Wymalowali koperte o wlasciwym rozmiarze biala z namalowanym wozkiem i oczywiscie znak P z koperta i biala tabliczka inwalidy. Do wczoraj bylo dobrze. A wczoraj czyli 5.03.18r wezwana przezemnie policja do osoby ktora zajela mi miejsce bez uprawnienia podkreslam stwierdzila ze nie moze ukarac kierowcy bo miejsce jest nie prawidlowo oznakowane. Co tym razem powinna byc niebieska koperta. Pani odjechala z usmiechem na twarzy wrecz dumna z siebie ze nie popelnila wykroczenia. Wylegitymowano mnie i poluczono ze dopuki nie bedzie niebiesko wymalowane to. On nie moga nic zrobic. Stalam jak by mnie udezono obuchem , nie wierzyłam w to czego bylam swiadkiem. Nie wiedzialam czy mam sie smiac czy plakac. Nastepnego dnia zaczelam szukac informacj na ten temat. Okazuje sie ze to tylko 50% prawdy. Otoz rzeczywiście zarzadcy drog zobowiazani byli do przemalowania tych miejsc do 30.06. 17r. Czy od lipca 2017 obowiazuje nowy wzor. Co nie znaczy ze stare oznakowanie traci waznosc Ale : jego ocena jest uzalezniona od organu interwencyjnego czyli ( policji strazy miejskiej). Ciekawe prawda?i ich wrazliwosci. Odeszlam jak zbity pies wrecz osmieszona. Teraz czekam co bedzie dalej ilu okolicznych sasiadow postanowi wykorzystac ta sytuacje i zacznie zajmowac mi to miejsce. I jak dlugo bede czekala na wlasciwe na dzien dzisiejszy oznakowanie. Napisze jak zakonczyla sie ta sprawa. Nam chorym zycze zdrowia a zdrowym wiecej empati. W zyciu jest tak ze nigdy nie wiemy kiedy mozemy znaleźć sie w takie sytuacji.
  odpowiedz na komentarz
 • SM KAROLEW W ŁODZI KOMPLETNIE ZLEKCEWAŻYŁA OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
  MCHALCZYŃSKI
  06.02.2018, 07:27
  Olewa kompletnie ludzi niepełnosprawnych
  odpowiedz na komentarz
 • Biedronka nie znakuje miejsc parkingowych według nowych przepisów
  Zbyszek
  30.01.2018, 17:48
  W Zawierciu nadal przed sklepami biedronki ,nie ma prawidłowo oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Z tego powodu niejednokrotnie dochodzi do sporów między osobami niepełnosprawnym a osobami bez uprawnień do parkowania w tych miejscach. Straż Miejska w Zawierciu rozkłada ręce i mówi,że pisali pisma do wszystkich instytucji ,oraz przedsiębiorców ,ale jak to zwykle bywa nie wszyscy chcą wywiązać się z tego obowiązku. Taka zwykła szara codzienność, a osoba niepełnosprawna może robić zakupy w innym miejscu.
  odpowiedz na komentarz
 • jangum
  jangum
  15.01.2018, 15:02
  Wniosek taki, gdy miejsca nie są pomalowane na niebiesko to o mandacie decyduje straż miejska lub policja( czyli może być :daj 200pln bo zapłacisz mandat 500pln)
  odpowiedz na komentarz
 • Kutno
  J.Wróblewski
  04.01.2018, 20:34
  Trzy razy zgłaszałem w urzędzie miasta o nowe oznakowanie miejsca postoju dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przed blokiem na ul 29 listopada 3.Od miesiąca sierpnia 2016 do dziś tj 04.01 2018 osoba która mnie zwleka mówiąc językiem młodzieżowym olewa.
  odpowiedz na komentarz
 • Koperty
  stary
  06.10.2017, 16:45
  Dla niektórych "kierowców" nie ma znaczenia jak jest oznakowane miejsce dla niepełnosprawnego, ważne jest aby on "kierowca" mógł zaparkować na chwilę lub dłuższą chwilę. Przecież niepełnosprawny może poczekać, nic się nie stanie jak poczeka. Wzywanie straży miejskiej bywa niecelowe, ponieważ przyjeżdżają po takim czasie, że ten "kierowca" zdąży odjechać.
  odpowiedz na komentarz
 • Duplikaty
  Jurek
  28.08.2017, 14:31
  Obowiązują niebieskie i białe ! Jest łamany wtedy przepis proporcji.Np.16 miejsc-2 niebieskie, prawidłowo,Do tego jeden biały i co ? Prokurator ! ?
  odpowiedz na komentarz
 • dobór miast do sprawdzenia
  derk
  07.07.2017, 18:32
  skoro obok Lublina czy Bielska pytacie o sytuację w jakimś sosnowcu, to może jeszcze Lipce Wielkie i Brzezina, Dąbie, Jeziorno, Bagno?
  odpowiedz na komentarz
 • Lekceważenie niepełnosprawnych.
  on.
  02.07.2017, 09:57
  W wielkopolsce w pow. konińskim prawie nie ma miejsc oznaczonych na niebiesko,lekceważy się tu ludzi niepełnosprawnych z uprawnieniami do kart parkingowych albo brakuje samorządom pieniędzy na przygotowanie tych miejsc,gdyż większość budzetu pożerają radni na swoje diety.
  odpowiedz na komentarz
 • Jeden robi jak się patrzy a 2-ch patrzy jak się robi i gdzie mieli zdążyć do końca czerwca!!!
  adam
  30.06.2017, 13:16
  Jeden robi jak się patrzy a 2-ch patrzy jak się robi i gdzie mieli zdążyć do końca czerwca!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Karta zbowid
  Warmiak
  30.06.2017, 12:31
  Dobry pomysł, dołóżmy im jeszcze buspasy i koguty niebieskie. Chory kraj.
  odpowiedz na komentarz
 • Wieluń, łódzkie
  Na wózku
  27.06.2017, 16:53
  A w Wieluniu odnawiają w "starych barwach" bez zwracania uwagi na szerokość miejsca, nie zawsze ze znakiem P-24, i generalnie często tylko stoi znak pionowy. Polecam zapytać o zmiany w mniejszych miejscowościach.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas