Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Od lipca „koperty” tylko niebieskie. Czy wszystkie?

27.06.2017
Autor: Mateusz Różański, fot. M. Różański
Trzej robotnicy drogowi malują na niebiesko miejsce parkingowe przy ulicy

Do 30 czerwca 2017 r. miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością powinny być niebieskie. Wiadomo o tym od niemal dwóch lat. Czy jednak samorządy zdążyły pomalować „koperty”?

Przepisy nie pozostawiają złudzeń. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego czytamy:

  • w przypadku znaku P-18, stosowanego w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk, „stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej”,

Znak drogowy P-18, czyli białe linie wymalowane z trzech stron miejsca parkingowego
Znak P-18, czyli białe linie wyznaczające miejsce postojowe

  • w przypadku znaku P-24, stosowanego do oznakowania stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością, posiadających kartę parkingową, umieszcza się go „na nawierzchni barwy niebieskiej”.

Znak P-24, czyli namalowany na nawierzchni symbol osoby na wózku
Znak P-24, czyli malowany na nawierzchni symbol osoby na wózku

Tyle teoria. A jak to wygląda w praktyce? Do naszej redakcji docierały pytania od Czytelników, ale też przedstawicieli władz samorządowych dotyczące realizacji tych przepisów. O odpowiedź na nie poprosiliśmy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jak miejsce parkingowe osoby z niepełnosprawnością ma być oznakowane?

Oznaczanie miejsca (znaki pionowe)

W celu oznaczenia miejsca przeznaczonego na postój pojazdów stosuje się znaki pionowe: D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, D-18b „parking zadaszony”.

Znak D-18a, czyli pionowy znak z literą P oraz kopertą
Pionowy znak D-18a, czyli litera P z kopertą

W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby z niepełnosprawnością lub kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, wraz z wyżej wymienionymi znakami pionowymi umieszcza się tabliczkę T-29 informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby.

Tabliczka T-29, czyli biała tabliczka z czarnym symbolem osoby na wózku
Dodawana do znaków pionowych tabliczka T-29

Wyznaczanie miejsca (znaki poziome)

Natomiast znaki poziome P-18 „stanowisko postojowe” i P-20 „koperta” wyznaczają miejsce przeznaczone na postój pojazdów.

Znak P-18, czyli białe linie

Znak P-18 stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Stanowiska przeznaczone dla samochodów osób z niepełnosprawnością, oznaczone znakiem poziomym P-18 uzupełnionym symbolem osoby niepełnosprawnej (znak P-24) zaleca się dodatkowo oznaczać tabliczką do znaków drogowych pionowych T-29, informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby.

Znak P-18, czyli namalowane na nawierzchni białe linie, wraz ze znakiem P-24, czyli symbolem osoby na wózku
Znak P-18, czyli białe linie wyznaczające miejsce postojowe, z uzupełnieniem w postaci znaku P-24, czyli symbolu osoby na wózku

W przypadku stanowiska ustalonego konstrukcyjnie na postój jednego pojazdu nie stosuje się znaku poziomego P-18 (nie wyznacza się miejsca postoju pojazdu znakiem poziomym).

Znak P-20, czyli „koperta”

Ponadto w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu, stosuje się znak poziomy P-20 „koperta”. W przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnością należy wewnątrz „koperty” umieścić symbol osoby niepełnosprawnej (znak P-24).

Namalowane na nawierzchni znaki P-20, czyli koperta, oraz P-24, czyli symbol osoby na wózku
Znak P-20, czyli „koperta” z uzupełnieniem w postaci znaku P-24, czyli symbolu osoby na wózku

Ponadto dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku pionowego D-18a.

Czy przemalowanie tzw. kopert na kolor niebieski jest obowiązkowe?

Stanowiska postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. Obowiązek ten potwierdza również pkt 5.2.9.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych..., który stanowi, że znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej, niezależnie od tego, czy znak P-24 jest stosowany łącznie ze znakiem poziomym P-18, czy też P-20.

Jakie sankcje grożą samorządom za niewprowadzenie zmian w wyglądzie tzw. kopert?

Przepisy nie przewidują sankcji za naruszenia związane z występowaniem w organizacji ruchu niewłaściwego oznakowania na drogach innych niż wewnętrznych.

Co w takim razie z drogami wewnętrznymi?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoba, która narusza obowiązek dotyczący sposobu oznakowania dróg wewnętrznych lub zleca wadliwe dokonanie tej czynności (m.in. zarządca lub właściciel terenu), popełnia wykroczenie.

Czy tzw. koperty, które nie zostaną przemalowane na niebiesko, przestaną być ważne i będą mogli na nich parkować kierowcy bez karty parkingowej?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentuje stanowisko, że brak niebieskiej barwy nawierzchni (wymaganej przepisami technicznymi z zakresu znaków i sygnałów drogowych) nie zmienia znaczenia wymienionych wyżej znaków poziomych (P-20, P-24).

Kodeks wykroczeń stanowi, że: „Ocena zgodności zachowań kierujących pojazdami z przepisami ruchu drogowego należy do uprawnionych organów kontroli ruchu drogowego (policji, straży gminnych i miejskich)”.

Czy miasta malują na niebiesko?

Sprawdziliśmy, jak realizacja przepisów wygląda w różnych częściach kraju.

Białystok

Anna Kowalska, Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

- Wszystkie nowo wyznaczane stanowiska postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, jak również stanowiska istniejące odnawiane w bieżącym roku, będą posiadały symbole osoby niepełnosprawnej P-24 umieszczone na nawierzchni koloru niebieskiego.

Bielsko-Biała

Magdalena Korzeniowska, starszy specjalista do spraw inżynierii w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej:

- „Kopert” w mieście mamy około 130, w tym 100 w strefach płatnego parkowania. Zleciliśmy wykonanie oznakowania tych miejsc parkingowych do 30 czerwca, tak jak zakłada rozporządzenie. Wykonawca zapewnia nas, że mu się to uda. Mimo obiektywnych trudności, tego, że często tzw. koperty są zajęte przez cały dzień, udaje mu się pomalować ich średnio 10 dziennie. Widać, że te prace postępują.

Bydgoszcz

Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:

- W przypadku „kopert”, które znajdują się w naszym zarządzie, czyli ZDMiKP w Bydgoszczy, już w ubiegłym roku podczas odnawiania oznakowania poziomego odmalowaliśmy 100 proc. kopert w nowej, wymaganej, błękitnej konwencji. W tym roku jedynie odnawiamy malowanie, żeby było nowe, estetyczne, a przede wszystkim czytelne i jednoznaczne dla wszystkich, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że nie wszyscy kierowcy widzą, że miejsce jest dedykowane osobie niepełnosprawnej.

Lublin

Karol Kieliszek, Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin:

- Jesteśmy w trakcie wykonywania oznakowania w kolorze niebieskim. Zamierzamy do 30 czerwca wprowadzić wymagane rozporządzeniem oznakowanie. Swe prace koncentrujemy na ścisłym centrum, następnie na miejscach, gdzie oznakowanie jest słabo widoczne, wytarte, i systematycznie planujemy przechodzić w kolejne rejony.

Sosnowiec

Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Sosnowiec:

- Przemalowaliśmy część miejsc parkingowych. Jesteśmy w trakcie procesu i zdajemy sobie sprawę z ważności tych przepisów.


Według informacji z końca kwietnia 2017 r., w Polsce używanych jest 408 tys. 938 kart parkingowych (15 tys. 971 wydanych na dzieci, 389 tys. 109 dla osób dorosłych, 3858 dla placówek).

Warto przypomnieć sobie, komu obecnie przysługują karty parkingowe.

Komentarz

  • Kutno
    J.Wróblewski
    04.01.2018, 20:34
    Trzy razy zgłaszałem w urzędzie miasta o nowe oznakowanie miejsca postoju dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przed blokiem na ul 29 listopada 3.Od miesiąca sierpnia 2016 do dziś tj 04.01 2018 osoba która mnie zwleka mówiąc językiem młodzieżowym olewa.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas