Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Umowa o pracę na zlecenie a pobyt na zwolnieniu L4

25.07.2017
Autor: F.

Mam umowę o pracę na zlecenie (zawarta – do wiad red.) w firmie ochroniarskiej, w której opłacane są moje świadczenia w ZUS. Od [do wiad. red.] jestem na zwolnieniu lekarskim (pobyt w szpitalu [do wiad. red.], otrzymałem zwolnienie [do wiad. red.] z możliwością jego kontynuacji (decyzja lekarza). Czy otrzymam świadczenie chorobowe, jeśli tak, to kto mi je wypłaci? Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności, umiarkowany stopień (pracodawca wie o nim). Proszę o odpowiedź. Z poważaniem

Szanowny Panie,

kwestia uzyskania zasiłku chorobowego została uregulowana w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z art. 6. 1: Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Natomiast z godnie z art. 4. 1. ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

  1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
  2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Zgodnie z ust. 2, do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Z kolei wg ust. 3, dd pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje m.in:

  1. absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  3. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  4. posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Biorąc powyższe pod uwagę, podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku chorobowego jest zgłoszenie chęci dobrowolnego objęcia swojej osoby ubezpieczeniem chorobowym, co wiąże się także z tym, iż składka na ubezpieczenie chorobowe będzie potrącana z Pana wynagrodzenia (otrzyma Pan mniej pieniędzy „na rękę”), dlatego warto sprawdzić, czy złożył Pan odpowiednią dyspozycję zleceniodawcy, a także czy spełnia Pan inne warunki, które opisałem powyżej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas