Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a orzeczenie ZUS

24.07.2017
Autor: F.

Witam, mam takie pytanie, uzyskałam w podobnym czasie dwa orzeczenia, jedno o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a drugie o całkowitej niezdolności do pracy z ZUS-u. Z tym że w orzeczeniu o niepełnosprawności nie określono daty powstania niepełnosprawności, przez co nie mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, natomiast w orzeczeniu z ZUS-u mam określoną całkowitą niezdolność do pracy od dzieciństwa. Czy mogę w jakiś sposób uzyskać zasiłek w takim przypadku? Oba orzeczenia są jeszcze nieprawomocne.

Szanowna Pani,

zgodnie z 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie, która ukończyła 75 lat.
  4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

A więc zgodnie z powołanym wyżej przepisem, warunkiem otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze stwierdzeniem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Pewnym przepisem godnym uwagi w Pani przypadku jest art. 3 pkt 20 powołanej wyżej ustawy, zgodnie z którym pojęcie „umiarkowany stopień niepełnosprawności” w powołanej ustawie oznacza:

  1. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Dlatego może Pan zawsze spróbować złożyć wniosek do urzędu, powołując się na powyższe przepisy, choć nie można w tym wypadku przesądzać o powodzeniu w uzyskaniu zasiłku pielęgnacyjnego.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas