Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pismo z ZUS o zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia. Co to znaczy?

18.08.2017
Autor: N.

Witam, w dniu [do wiad. red.] 2017 roku byłam z synem, który skończył 18 lat, na komisji o przyznanie renty, ponieważ syn jest osoba z Zespołem Downa. Została mu przyznana na 1 rok czasu. Chciałam sie odwołać, ale nie zdążyłam, ponieważ w dniu dzisiejszym dostałam pismo z ZUS-u o zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Nie bardzo rozumiem to pismo?

Szanowna Pani,

z tego, co Pani napisała w swoim zapytaniu wynika, że ZUS zgłosił zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Otóż niezależnie od prawa ubiegającego się o rentę do zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, gdy jest dla niego niekorzystne (tzw. złożenie sprzeciwu, to, co Pani chciała zrobić jako „odwołanie się”, gdyż uważała Pani, że orzeczenie lekarza orzecznika jest niekorzystne dla syna), także Prezes ZUS może zgłosić z własnej inicjatywy zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. Ma na to 14 dni od dnia wydania orzeczenia.

O zgłoszeniu takiego zarzutu musi być niezwłocznie powiadomiony ubiegający się o rentę przez właściwy Oddział ZUS. Takie pismo otrzymał właśnie Pani Syn. Warto wspomnieć, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, co do którego zgłoszono zarzut wadliwości, nie może stanowić podstawy wydania decyzji. Taką moc będzie miało dopiero orzeczenie komisji lekarskiej (podobnie jak przy wniesieniu sprzeciwu od orzeczenia).

W chwili obecnej sytuacja wygląda więc tak, że Pani Syn otrzyma wezwanie na komisję lekarską. Proszę się więc przygotować, aby móc wykazać, że np. stan zdrowia Syna/ niepełnosprawność uzasadnia przyznanie renty na dłużej niż jeden rok. Prezes ZUS złożył zarzut wadliwości, gdyż uważa zpewne, że brak przesłanek do przyznania renty.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas