Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwrot za leki i wczasy „pod gruszą”

18.08.2017
Autor: L.

Chciałem zapytać, w jakim terminie pracodawca powinien zwrócić pieniążki dla pracownika za leki, za wczasowe itp.? Mam stopień umiarkowany.

Szanowny Panie,

odnośnie refundacji leków, musi Pan zapoznać się z wewnętrznym regulaminem funduszu, w ramach którego ma zostać Panu zrefundowany koszt leków (o ile regulamin taką refundację przewiduje). Regulamin taki powinien określać zasady refundacji, w tym termin wypłaty środków pieniężnych.

Odnośnie świadczeń za „wczasy pod gruszą”, zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, o którym mowa powyżej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas