Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy stracę rentę socjalną?

31.08.2017
Autor: N.

Hej, jestem osobą niepełnosprawną, ale jedna ręka niesprawna, mam syna 16 lat, czy mogę pracować, czy nie? I czy stracę rentę socjalną?

Szanowna Pani,

zgodnie z przepisami, osoba otrzymująca rentę socjalną może pracować. Oczywiście należy pamiętać, iż prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. W związku z tym kwota przychodu uzasadniająca zawieszanie rent socjalnych w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wynosi 3047,50 zł.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas