Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nowe legitymacje. 10 pytań i odpowiedzi

21.08.2017
Autor: Tomasz Przybyszewski, konsultacja: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Awers legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zawiera m.in. miejsca na zdjęcie, imię i nazwisko, PESEL, termin ważności

1 września 2017 r. zmienia się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dokument będzie estetyczny, mały i plastikowy. Przypominamy, kto i jak może go wyrobić. Tłumaczymy też, co stanie się ze starymi legitymacjami.

 1. Jak wygląda nowa legitymacja?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej będzie wykonana z takiego materiału (poliwęglan) i w takim rozmiarze, jak dowód osobisty.

Awers i rewers legitymacji osoby niepełnosprawnej. Opis alternatywny w tekścieponiżej
Awers i rewers legitymacji dla osoby z niepełnosprawnością do 16. roku życia

Na awersie legitymacji znajdą się: nazwa dokumentu w językach polskim, francuskim i angielskim, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności, a także miejsca na: zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm), imię, nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji.

Rewers legitymacji będzie z kolei zawierać: nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument, numer legitymacji, skrót LON w brajlu, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności oraz element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z tekstem „LON”.

Będzie też miejsce na PESEL, numer legitymacji oraz symbol i (w przypadku osób po 16. roku życia) stopień niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu (kodu QR) i jedynie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela ustawowego.

Awers i rewers legitymacji osoby niepełnosprawnej. Opis alternatywny w tekście powyżej
Awers i rewers legitymacji dla osoby z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia

 1. Od kiedy można wyrobić nową legitymację?

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, określające m.in. nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej, zostało podpisane 31 lipca 2017 r. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Rządowego Centrum Legislacji, najpóźniejszą datą jego ogłoszenia jest 17 sierpnia 2017 r. Tego też dnia rozporządzenie ogłoszono w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 1 września. Wejście w życie wskazanych przepisów umożliwi wydawanie legitymacji według nowego wzoru.

 1. Do czego służy legitymacja?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej dokumentuje niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, potwierdzając podstawę do korzystania z ulg i uprawnień.

 1. Kto wystawia legitymację i jak ją otrzymać?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem legitymację wystawiać będzie powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Legitymację wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej (lub jej przedstawiciela ustawowego), która musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie:

 • o niepełnosprawności lub
 • o stopniu niepełnosprawności lub
 • o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Jeśli posiada się więcej niż jedno orzeczenie, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego z nich.

 1. Na jak długo można otrzymać legitymację?

Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia. Ważność samej legitymacji nie może być jednak dłuższa niż:

 • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
 • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 lat.
 1. Czy w legitymacji będzie miejsce na wpisanie stopnia i rodzaju niepełnosprawności?

W nowym wzorze legitymacji dane dotyczące stopnia i rodzaju niepełnosprawności będą wpisywane na wniosek osoby zainteresowanej. Dane te będą zapisane na legitymacji za pomocą kodu QR.

 1. Kto wymyślił nowy wzór legitymacji?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na wykonanie projektu szaty graficznej nowej legitymacji. Konkurs był otwarty, 3-etapowy i ogólnopolski. Zwycięzcą został Piotr Felszyński, wielokrotnie nagradzany w konkursach krakowski architekt i grafik, który jest ojcem syna z niepełnosprawnością.

 1. Kto zapłaci za nową legitymację?

Wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa. Dla osób z niepełnosprawnością nowe legitymacje będą więc darmowe.

Tylko wydawanie duplikatu kosztować będzie 15 zł.

 1. Czy trzeba wymienić starą legitymację?

Nie, nie ma takiej konieczności. „Stare” legitymacje zachowują ważność na czas w nich określony.

 1. Czy będzie trzeba ponownie się orzekać?

Nie, nowelizacja ustawy nie przewiduje konieczności ponownego orzekania się, by otrzymać nową legitymację.


Inne dokumenty

Legitymacji osoby niepełnosprawnej nie należy mylić z innymi dokumentami. Są to np.:

Karta parkingowa

To jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na tzw. kopertach, a także niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Jest wydawana na osobę (nie na samochód!) lub placówkę.

Obowiązuje w całej Unii Europejskiej, choć w poszczególnych krajach są odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne uprawnienia.

Awers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Zawiera m.in.: miejsce na datę ważności, numer i organ wydający, a także symbol osoby na wózku

Od lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i z kodami w orzeczeniu 04-O lub 05-R lub 10-N,
 • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Dokument ten wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Osoba z niepełnosprawnością otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. Placówka może otrzymać ten dokument na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Legitymacja emeryta-rencisty

Oddział ZUS wyrabia ten dokument wraz z decyzją o przyznaniu emerytury lub renty.

Awers legitymacji emeryta-rencisty, u góry napis ZUS, poniżej miejsca na imię, nazwisko, PESEL, rodzaj świadczenia, datę ważności

Legitymacja umożliwia korzystanie z różnych ulg i uprawnień, choć decydują o nich poszczególne akty prawne, także lokalne.

Od lutego 2017 r. legitymacja ma nieco zmieniony wygląd – wciąż jest w formacie karty kredytowej, wykonana z plastiku, dodano skrót nazwy dokumentu w brajlu.

Komentarz

 • Ile czasu trwa wyrobienie legitymacji
  ojciec dziecka niepełnosprawnego
  01.12.2017, 13:48
  Wniosek o wydanie nowej legitymacji osoby niepełnosprawnej złożyłem w październiku. Teraz mijają już dwa miesiące i gdy dowiaduję się, kiedy będzie do odbioru, to nikt nie potrafi odpowiedzieć. Może tutaj znajdę odpowiedź.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas