Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zapis w orzeczeniu o możliwości pracy jedynie w warunkach pracy chronionej

28.10.2017
Autor: R.

Dzień dobry. Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, ale mimo tego chciałem spróbować swoich sił na otwartym rynku pracy. Niestety pracodawca nie może mnie zatrudnić, gdyż na orzeczeniu jest zapis, że mogę pracować jedynie w warunkach pracy chronionej. Mam pytanie, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji i czy faktycznie otwarty rynek pracy jest dla mnie zamknięty. Z poważaniem

Szanowny Panie,

posiadanie przez Pana orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem „praca w warunkach pracy chronionej” nie stanowi przeszkody do podjęcia przez Pana pracy na otwartym rynku, pod warunkiem spełniania jednego z poniższych warunków.

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 5 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. zatrudnienia w formie telepracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas