Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta dla osoby chorej psychicznie

27.10.2017
Autor: F.

Witam, poszukuję odpowiedzi na pytanie, czy mój tata może starać się o rentę, ma chorobę psychiczną, dwubiegunową i od roku [do wiad. red.] zawieszoną działalność gospodarczą (do wiad. red.). Od tamtego czasu nie pracuje, nie ma funduszy na podstawowe potrzeby życiowe, aktualnie po raz kolejny znajduje się w szpitalu psychiatrycznym. Proszę o informację. Z poważaniem

Szanowna Pani,

prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która:

  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego,
  • legitymuje się co najmniej 20-letnim (kobiety) i 25-letnim (mężczyzni) okresem składkowym i nieskładkowym.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas