Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy można przenieść nauczyciela wspomagającego?

20.10.2017
Autor: K.

W kl. 1a nauczycielem wspomagającym była p. [do wiad. red.]. W tej klasie był uczeń agresywny z orzeczeniem i zesp. Aspergera i hiperkinetycznymi zaburz. zachow. (nie jest leczony, rodzice nie współpracują). W kl. 1b n-elem wspom. była p. [także do wiad. red.]. Uczeń z orzeczeniem był spokojny, wymagał wsparcia nauczyciela, którego jednak nie otrzymywał w należytym stopniu. Decyzją dyr. SP w następnym r. szkol. nastąpiła zamiana. P. [także do wiad. red.] przeszła do klasy 2a, a p. [do wiad. red.] do 2b. Sytuacja staje się trudna, gdy agresywny uczeń stawia na głowie personel SP i utrudnia prowadzenie zajęć. Czy w tym momencie dyr. szkoły może wydać polecenie służbowe naucz. wspomagającemu p. [do wiad. red.] i oddelegować ją tymczasowo do agresywnego ucznia? Dotyczy to sytuacji, gdy ten uczeń nie chce wracać np. z basenu, klasa z wychowawcą wraca do SP a nauczyciel wspom., p. [także do wiad. red.] musi sobie radzić. Co w momencie, gdy p. [także do wiad. red.] nie stawi się w pracy? Czy dyr. może przenieść na czas nieobecności p. [do wiad. red.] do „byłej” klasy?

Szanowna Pani,

nauczyciele wspomagający są zatrudniani w warunkach przewidzianych w Karcie Nauczyciela. Nie napisała Pani niestety, na jakiej podstawie zatrudnieni są wspomniani nauczyciele – czy na podstawie umowy o pracę, czy mianowania.

Przepisy prawne przewidują m.in. że nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko.

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom m.in. rzetelnej realizacji zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas