Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy mi się dodatek pielęgnacyjny?

17.11.2017
Autor: J.

Witam, zachorowałam w 2000 r., wtedy miałam 20 lat, stając na komisii w 2004 roku dostałam grupę umiarkowaną. Przez lata 2000-2004 byłam całkowicie niezdolna do pracy, takie były orzeczenia. Mam pytanie, czy należy mi się dodatek pielęgnacyjny 153 zł? Chcę nadmienić, że gdzieś zapodziałam orzeczenia z roku 2000-2004, mam tylko to z 2004 o stopniu umiarkowanym i mam opis, że zachorowałam w 2000 roku i że jestem całkiem niezdolna do pracy. Proszę o pomoc, z góry dziękuję.

Szanowna Pani,

Z kontekstu zapytania wnioskuję, iż chodzi Pani o zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł, nie zaś o dodatek pielęgnacyjny.

Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 28.11.2013 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952), zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Nie jestem w stanie wiążąco odpowiedzieć na Pani pytanie nie znając pełnej Pani dokumentacji. Zagubienie przez Panią orzeczeń nie jest problemem, gdyż można je uzyskać z organu, który je wydał swego czasu.

Za właściwe rozwiązanie uważam natomiast skontaktowanie się przez Panią z właściwym dla Pani Ośrodkiem Pomocy Społecznej (organ właściwy w sprawach zasiłku pielęgnacyjnego) i przedstawienie posiadanej dokumentacji celem jej weryfikacji do ubiegania się o świadczenie.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas