Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ile godzin mam pracować?

14.11.2017
Autor: M.

Dostałam umowę o pracę, gdzie jest napisane 7 h dziennie, czyli 35 h w ciągu tygodnia. Pracodawca twierdzi, że mam pracować 8 h na razie, to jest umowa na czas próbny do 31 listopada. Mam stopień niesprawności umiarkowany, czy mam pracować dziennie 8 czy 7 h? Nadmieniam, że mam 57 lat.

Szanowna Pani,

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby zaliczonej do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócona norma czasu pracy obowiązuje niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę z osobą z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Nie ma tu znaczenia, że umowa jest na okres próbny.

Ponadto osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Przepisów tych nie stosuje się jednak do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

W stanie faktycznym, jaki Pani opisała, postępowanie pracodawcy dotyczące ośmiogodzinnego dnia pracy narusza przepisy obowiązującego prawa. Pracodawca może podlegać odpowiedzialności za naruszenie przepisów o czasie pracy.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas