Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wgląd w dokumentację lekarską

25.11.2017
Autor: T.

Witam serdecznie! Moje pytanie brzmi – czy jest zgodnie z prawem, jeśli w zakładzie pracy przypadkowi ludzie czytają dokumentację medyczną w ramach przyznania zapomogi z ZFSS (najczęściej to związkowcy), a jeśli ktoś zapyta, czy to zgodne z prawem, to slyszy: jak Ci się nie podoba, to nie składaj, a przy zakładzie są lekarze, czy to nie ich rola?

Szanowny Panie,

dane zawarte w Pańskiej dokumentacji medycznej stanowią dane osobowe o charakterze wrażliwym, które zostały wskazane w art. 27 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. W przepisach ustawy wskazuje się, że jednym z najważniejszych obowiązków podmiotu przetwarzającego dane osobowe (zakład pracy) jest zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie tych danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zgodnie z art. 37 ustawy, do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych (zakład pracy). Z uwagi na powyższe, zapoznawanie się z Pańską dokumentacją medyczną przez osoby przypadkowe stanowi naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas