Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatek pielęgnacyjny dla emerytki

23.11.2017
Autor: I.

Co jest potrzebne, aby dostać dodatek pielęgnacyjny? Jestem emerytką.

Szanowna Pani,

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany:

  • osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub
  • osobie ukończyła 75 lat – na podstawie art. 75 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748).

Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS), ustalającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Natomiast osobie, która ukończyła 75 lat, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu.

Ponieważ nie wiemy, czy spełnia Pani powyższe kryteria, nie możemy określić, czy przysługuje Pani ww. świadczenie. Jeśli nie posiada Pani orzeczenia, to należy złożyć wniosek do ZUS. Szczegółowe informacje uzyska Pani w najbliższym oddziale ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas