Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie na szkolenia/kursy

12.11.2017
Autor: H.

Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy jest możliwość składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia/kursy, które są przydatne w mojej pracy? Dziękuję za informacje:-)

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez pracodawcę.
  2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.
  3. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, radzę zainteresować Pańskiego pracodawcę możliwościami uzyskania dofinansowania do szkoleń, w szczególności powinien on udać się do swojego urzędu pracy w celu uzyskania szerszych informacji.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas